Standard Norge hedrer pionerer i standardisering

Fire standardiseringsveteraner ble 31. august tildelt heder for langvarig og ekstraordinær innsats: Per-Arne Røstadsand, Kjell Ivar Bakkmoen, Svein Bjørberg og Olaf Østensen.

Publisert
 Per Arne Røstadsand, Kjell Ivar Bakkmoen, Svein Bjørberg og Olaf Østensen
Foto: Standard Norge

I anledning 100-årsjubileet innstifter Standard Norge en utmerkelse for å gi oppmerksomhet til personer som har levert en ekstraordinær innsats innenfor standardisering. For å finne kandidater har vi hatt en bred involvering i Standard Norges organisasjon.

– I år har vi sett i bakspeilet, som kan være naturlig for en 100-åring. Årets prisvinnere er komitéledere som har vist enestående dedikasjon til å skape engasjement og å heve standarden på sine respektive områder, sa styreleder i Standard Norge, Jon Sandnes før han kalte Per-Arne Røstadsand, Kjell Ivar Bakkmoen, Svein Bjørberg og Olaf Østensen til scenen under jubileumsmiddagen i Oslo rådhus 31. august.

– Jeg er stolt over at vi har slike dyktige eksperter, som har bidratt til å drive standardiseringsprosessene framover. Disse fire har deltatt med frivillig innsats og uvurderlig kompetanse, og styrt retningen i sine respektive komiteer over mange år, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Standardiseringsprisen 2023 går til

Svein Bjørberg

Svein Bjørberg har over 30 år i standardiseringens tjeneste. i tillegg til å bidra til å utvikle standarder, er han en meget god ambassadør for å ta dem i bruk, og å spre kunnskap om dem. Det gjør han både gjennom sitt professor 2-verv på NTNU, og via kurs arrangert av Standard Online, NBEF eller andre. Han er en veldig god pedagog, og vi har mye å takke ham for når det gjelder å spre standardkunnskap.

Kjell Ivar Bakkmoen

Kjell Ivar Bakkmoen har tidligere ledet ISO-arbeid knyttet til byggevirksomhet i så mange år som ISO-reglene tillater. Han har vært komitéleder for standardisering av digitale byggeprosesser nasjonalt siden 2006, og ekspert i utallige arbeidsgrupper i både CEN og ISO. Han er en fagmann som er genuint opptatt av systematisering av informasjon, klassifikasjon og BIM. Han har stor arbeidskapasitet og utholdenhet – og et hjerte som banker for standardisering.

Per-Arne Røstadsand

Per-Arne Røstadsand ledet NORSOK-arbeidet innenfor materialteknologi før han ble leder for Standard Norges sektorstyre petroleum, nå sektorstyre for petroleum, lavkarbon og havenergi. Denne rollen hadde han i drøyt 10 år. Han har vært svært sentral i arbeidet med utviklingen av flere standarder innenfor olje og gass og har jobbet aktivt for norske interesser i ISO. Han har vært med på å sikre høy kvalitet på NORSOK-standardene slik at de har beholdt sin internasjonale relevans og et meget godt rennommé. 

Olaf Østensen

Olaf Østensen er særlig kjent for sitt pionerarbeid med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av kartinformasjon og har gjort en formidabel innsats innen etablering av standarder for geografisk informasjon. Han var leder av ISO-komiteen for geografisk kartinformasjon fra 1994 til 2016, og han er fremdeles svært engasjert i arbeidet som foregår på feltet.