Innovasjon Norge inngår samarbeid med Standard Norge for utvikling av Norsk hurtigspesifikasjon for guider

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at det er ønskelig å opprette en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere. Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet å utvikle et forslag til en slik nasjonal godkjenningsordning, i samarbeid med friluftsorganisasjonene.

Publisert
Mann som guider om bord på en buss
Foto:

Som et ledd i arbeidet med en nasjonal godkjenningsordning har Innovasjon Norge og Standard Norge inngått et samarbeid for å utvikle en Norsk hurtigspesifikasjon for guider i Norge. Hurtigspesifikasjonen skal beskrive anbefalt basiskompetanse som alle guider i Norge bør ha.

– En Norsk hurtigspesifikasjon vil kunne bidra til et grunnlag for å heve kvaliteten for alle slags guidetjenester i Norge, både i by og i natur. Ved å etablere felles omforente retningslinjer vil ordningen også bidra til å beskytte både guidene og de reisende, samtidig som den vil bidra til å løfte kvaliteten for guidene, uttaler prosjektleder Haaken Christensen fra Innovasjon Norge.

Samarbeidet mellom Standard Norge og Innovasjon Norge vil involvere en bred konsultasjonsprosess med interessenter innenfor turisme-, friluftslivs- og utdanningssektorene. Norsk hurtigspesifikasjon vil bli utformet med sikte på å være inkluderende, tilgjengelig og i tråd med beste praksis internasjonalt.

Både Standard Norge og Innovasjon Norge er optimistiske med tanke på de positive mulighetene en Norsk hurtigspesifikasjon vil kunne ha på reiselivet i Norge. Samarbeidet representerer et viktig skritt mot å sikre høy kvalitet og profesjonalitet innenfor dette feltet, og styrke Norges posisjon som et foretrukket reisemål for naturelskere og eventyrere, sier Christensen.

– Vi er generelt opptatt av å bidra til økt kvalitetssikring i samfunnet og vi tror at en Norsk hurtigspesifikasjon vil gi mer struktur og systematikk i utviklingen av det norske guidetilbudet. Samtidig vil den gjøre det lettere å øke kvaliteten på guidetjenestene når de tilbys på grunnlag av et omforent dokument - Norsk hurtigspesifikasjon, som bransjen selv har vært med å utvikle, sier Åse Lunde, direktør for Energi, bærekraft og digitalisering i Standard Norge.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Norsk Hurtigspesifikasjon rettes til Standard Norge. For spørsmål om godkjenningsordningen for guider, kontakt Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder i Standard Norge: Thomas Oscar-Andersen
Fag- og personalleder i Standard Norge: Lars Erik Jensen
Prosjektleder i Innovasjon Norge: Haaken Michael Christensen