Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder

Kan vi redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder? Et nytt standarddokument beskriver tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på nettopp det. Her kan du se video og presentasjonene fra det digitale høringsmøtet hvor dokumentet ble presentert.

Publisert

De siste årene har utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder fått økt oppmerksomhet grunnet et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Fortsatt er utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder i startgropen, og det er mange utfordringer som må løses før alle byggeplasser og anleggsområder kan bli utslippsfrie.

Standard Norge har sammen med norske aktører utviklet et forslag til en teknisk spesifikasjon, SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, som gir aktørene hjelp til hvordan de skal gå fram for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, og gir en felles begrepsbruk og definisjoner av systemgrenser og begreper, og en omforent måte å gjennomføre prosjektene på for å effektivisere dem. Forslaget er nå på høring og vi inviterte til et høringsmøte 18. april 2023 hvor vi informerte om dokumentet. Det var også mulighet til å stille spørsmål og gi innspill.

Opptak av møtet

Presentasjoner

  Bakgrunn for arbeidet – hvorfor lage en standard for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder?
Jonas Vevatne, Bærum kommune
  Om arbeidet med standarden
Bjørn Kummeneje, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) komitéleder
  Hvor er standarden tenkt å gjelde?
Bjørn Kummeneje, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) komitéleder
  Hvem vil ha nytte av standarden?
Ingvild Lien, Elvia
 

Energiforsyning på byggeplass
Jannik Stanger, Nordic Booster

  Hvilke anvisninger gir standarden?
Sigve Pettersen, Fremby og Jannik Stanger, Nordic Booster
  Hvordan gi høringskommentarer og veien videre til ferdig dokument
Håvard Hjulstad, Standard Norge