Ny utgave av Norsk Standard for saler for musikkframføring

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til NS-ISO 23591 som nå er oversatt til norsk.

Publisert
Orkester
Foto: Unsplash

Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver.

NS 8178:2023 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring kan bl.a. brukes i forbindelse med anskaffelser, avtaleinngåelser, planlegging, bygging, leie og bruk av framføringssaler.

Sammenhengen med NS-ISO 23591

NS 8178:2014 var oversatt til engelsk og var en populær standard internasjonalt. Med bakgrunn i den store interessen internasjonalt, ble det i 2021 utgitt en internasjonal standard for musikkøverom, ISO 23591 (benevnt NS-ISO 23591 som Norsk Standard i Norge). Denne er nesten identisk med tidligere NS 8178 fra 2014 med unntak av nasjonale forhold som var inkludert i opprinnelige nasjonale standarden og kriterier for framføringslokaler. Den reviderte NS 8178:2023 inneholder derfor kriterier for framføringslokaler og en del av de nasjonale forholdene.

De viktigste endringene

De viktigste endringene i NS 8178:2023 er å henvise til NS-ISO 23591:2021 og beskrive krav til framføringssaler som ikke ble inkludert i denne internasjonale standarden.

Andre viktige endringer i forhold til NS 8178:2014:

  • NS 8178:2023 inneholder kun kriterier for framføringssaler på under 6500 m3 og flerbrukssaler.
  • Kriterier for musikkøverom er tatt ut av denne utgaven av standarden og er erstattet av NS-ISO 23591:2021.
  • Det er tatt med en utvidet beskrivelse av sceneområdet og tilhørerområdet.
  • Beskrivelse av muligheter for variabel akustikk er tatt med, bl.a. ved bruk av et aktivt akustisk system (AAS).
  • Det er tatt med krav til støy fra tekniske installasjoner som brukes under konserter, og som ikke inngår som en del av bygningstekniske installasjoner etter NS 8175:2019 og byggteknisk forskrift.

Målgruppe

NS 8178 er rettet mot kommuner og fylkeskommuner, tiltakshavere, rådgivere, arkitekter, entreprenører, anleggseiere (både offentlige og private), brukere og andre som drifter, eier eller leier bygninger. Standarden kan også brukes av andre, alt fra den enkelte musikkutøveren til større lag og foreninger.
Kriteriene i NS 8178 er ikke beregnet brukt for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende lokaler som primært er prosjektert for konserter og forestillinger.

Les mer om NS 8178 og NS-ISO 23591

Relevante standarder

Se alle produkter

Se alle produkter