Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere

Standard Norge utga nylig NS 6511 som er en kompetansestandard for helsefagarbeidere som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Publisert

NS 6511 definerer sentrale kompetanseområder og setter forventninger til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse feltene. Den etablerer også krav til metoder for systematisk og kunnskapsbasert oppdatering av faglig kunnskap for helsefagarbeidere. Standarden fremhever en klar ansvarfordeling mellom helsefagarbeideren, arbeidsgiveren, og den nærmeste lederen.

NS 6511 er laget med tanke på individuelle helsefagarbeidere, ansvarlige ledere og arbeidsgivere. Det inkluderer personer med tidligere utdanninger som hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Standarden fremmer faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie, pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring, en bærekraftig helsetjeneste, digital kompetanse og dømmekraft, samt innovasjon og tjenesteutvikling.

En serie med tre kompetansestandarder

Dette er den andre standarden i en serie på tre kompetansestandarder rettet mot ulike typer autorisert helsepersonell. Serien startet med publiseringen av NS 6510:2021 som omhandler systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

NS 6512, den tredje standarden i serien, er under utvikling og vil fokusere på systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av vernepleiere.

Les mer om NS 6510 på vår fagside

Les mer om NS 6511 på vår fagside