Nye krav til klimagassregnskap

Fra 1. juli 2023 er klimagassregnskap et krav ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygg. TEK17 henviser til at dette skal utarbeides basert på NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Publisert
Bygninger med planter og gress på taket sett ovenfra
Foto: iStock

Klimagassregnskapet skal være basert på standarden NS 3720:2018, men må ikke være et fullt livsløpsregnskap. Klimagassregnskapet er begrenset til utslipp knyttet til materialer. Forskriften beskriver hvilke livsløpsfaser og bygningsdeler som minimum skal medtas.

Les mer om regelendringen på dibk.no

Les § 17-1. Klimagassregnskap fra materialer på dibk.no

NS 3720 Klimagassberegninger for bygninger

NS 3720 kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning, og til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Dette omfatter varer og tjenester relatert til bygging, drift, bruk og avhending av bygningen.

Standarden kan brukes i alle faser av en byggeprosess, og beregningsmetoden er den samme i alle faser.

Vi har fått nye nettsider, men i en periode vil kjøp av produkter fortsatt måtte gjøres i vår gamle nettbutikk.

Kjøp NS 3720 i nettbutikken

Les mer om NS 3720 på vår fagside

Relevante standarder

Se alle produkter