Nye veiledninger for landstrøm i havbruk- og fiskerinæringen

NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen og NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen beskriver landstrømsforsyning til fartøy som brukes i de respektive næringene, og er gratis tilgjengelige.

Publisert
Fiskeoppdrett
Foto: AdobeStock

Behovet for mengde energi og effekt fra land påvirkes av elektrisk drift, lading av batterier, operasjonsmønster og en kombinasjon av disse. Veilederne vurderer disse faktorene mot behovet for raske, enkle, robuste og kostnadseffektive løsninger.

Det finnes mange standarder som brukes, og NEK har laget flere veiledere for å skape oversikt. Tidligere publiserte veiledere, er NEK veileder 80-1 Om standarder for landstrømsinstallasjoner og NEK veileder 80-2 Landstrøm for nærskipsfart, også gratis tilgjengelige.

Les mer om alle veilederne for landstrøm på vår fagside

Det er Landstrømsforum som har utviklet veiledningene. NEK har etablert Landstrømsforum for å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder.

Les mer om Landstrømsforum hos nek.no

Landstrøm for havbruksnæringen

Se alle produkter

Landstrøm for fiskerinæringen

Se alle produkter