Ny standard skal sikre ansvarlig bruk av kunstig intelligens

ISO/IEC 42001 er en internasjonal standard som gir krav for etablering, implementering og forbedring av et ledelsessystem for kunstig intelligens (KI). Standarden veileder virksomheter i ansvarlig bruk av KI og tar for seg flere utfordringer som det innebærer.

Publisert
Chatbot som bruker kunstig intelligens
Foto: iStock

NS-ISO/IEC 42001 Informasjonsteknologi – Kunstig intelligens – Ledelsessystem, som er standardens fulle navn, er verdens første standard for ledelsessystemer for kunstig intelligens, og gir verdifull veiledning i dette raskt skiftende teknologifeltet. Den tar for seg de unike utfordringene som KI innebærer, som etiske betraktninger, automatisk beslutningstaking, gjennomsiktighet atferdsendringer og kontinuerlig læring.

Til nytte for alle virksomheter

ISO/IEC 42001 fastsetter en strukturert måte å håndtere risiko og muligheter knyttet til KI på, og balanserer innovasjon med styring. Standarden er utformet for alle som bruker eller leverer produkter eller tjenester basert på KI, og sikrer ansvarlig utvikling og bruk av KI-systemer. ISO/IEC 42001 er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse), og kan dermed samkjøres med andre ledelsessystemer, samt alle KI-relaterte standarder.

Verktøysett for håndtering av kunstig intelligens

ISO/IEC 42001 gir virksomheter et verktøysett for å håndtere ansvarlig bruk av kunstig intelligens, samtidig som de oppfyller krav, reduserer risiko og forbedrer sitt omdømme.

Bruk av ISO/IEC 42001 gir mange fordeler. Standarden

  • gir retningslinjer for ansvarlig bruk av KI
  • kan hjelpe virksomheter med å oppfylle regulatoriske krav eller retningslinjer og sikre overholdelse
  • kan bidra til å redusere risikoen knyttet til bruken av KI
  • kan styrke omdømme og tillit hos kunder, interessenter og samfunnet generelt
  • kan hjelpe med effektiv styring av KI
  • kan fremme innovasjon innen kunstig intelligens med trygghet

Les mer om ISO/IEC 42001 på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Lær å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kunstig intelligens i din virksomhet for å sikre krav og ansvarlighet. Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren, men andre kan også dra nytte av kurset.

Les mer og meld deg på
Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer