Standarder for grønn omstilling – Standard Norges bærekraftsrapport for 2023

Standardisering er et viktig verktøy for å klare omstillingen vi må gjennom for å løse klimaproblemet samtidig som vi tar vare på naturen. Vi har utarbeidet en rapport om det arbeidet vi har gjort på bærekraft i 2023. Rapporten viser et utvalg av standarder og hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig verden når de benyttes.

Publisert
Bærekraftsrapport 2023
Foto:

Gjennom FNs bærekraftmål har vi alle fått overordnede visjoner fram mot 2030. Det haster å begrense klimaendringer, stoppe tapet av natur og biologisk mangfold og å skape trygge, inkluderende og rettferdige samfunn for alle. I Standard Norge vil vi gjøre det enklere å spre beste praksis og skalere opp nye, mer bærekraftige virkemidler, spesielt innenfor klima og miljø.

Standard Norges aller største bærekraftsbidrag vil alltid være standardene vi utvikler, og måten de setter andre i stand til å levere på sine bærekraftambisjoner. 

Gjennom det europeiske standardiseringssamarbeidet, der Norge er fullverdig medlem, har norske myndigheter og virksomheter en åpen invitasjon til å påvirke utformingen av standardene. Det gir oss en viktig stemme og strategisk mulighet til å bidra i utviklingen av en grønnere framtid i Europa. 

I denne rapporten har vi plukket ut noe av det vi jobber med som er knyttet til det grønne skiftet. Vi håper du blir nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg med dine visjoner, eller kanskje bli inspirert til å bidra i standardiseringsarbeidet.

Bærekraftsrapporten for 2023 kan du laste ned fra vår side hvor vi har samlet alle årsrapporter.