Faglig oppdatering av helsefagarbeidere – ny Norsk Standard lansert

En ny Norsk Standard beskriver systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere. Fredag 9. juni 2023 arrangerte vi digitalt frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden NS 6511 ble presentert og det var innlegg både fra de som har deltatt i utviklingen og relevante brukere.

Publisert
En person får hjelp til å komme seg opp i rullestol
Foto: iStock

Helsefagarbeideres oppgave er å ivareta grunnleggende sykepleie slik at pasienter og brukere opplever mestring og får økt helsekompetanse utfra deres eget behov. Som helsefagarbeider kreves det inngående kunnskap om svært varierte emner, noe som stiller krav til kontinuerlig og systematisk kompetanseoppdatering.

Denne nye standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir den krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

NS 6511 Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere er en del av en serie med kompetansestandarder for ulike typer autorisert helsepersonell som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering.

Målet med standarden er å bidra til

  • faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie
  • pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring
  • økt mestringsopplevelse, faglig trygghet og rolleklarhet hos helsefagarbeidene
  • innovasjon, tjenesteutvikling og en bærekraftig helsetjeneste

Standarden er rettet mot helsefagarbeider, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes av helsefagarbeidere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 600 og har vært ledet av Hege Engesvik Roda fra Sandnes kommune. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra kommunehelsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, yrkesfagopplæring, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Opptak

Presentasjoner

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om standarden for helsefagarbeidere, kan du inne mer informasjon på vår landingsside om helsefagarbeidere.

Relevante standarder

Se alle produkter