Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø – nå på norsk

ISO 45003 hjelper virksomheter å forebygge, oppdage og håndtere negative psykososiale forhold, samt fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå er standarden oversatt til norsk.

Publisert
En mann som sitter foran en laptop og ser sliten og stresset ut
Foto: iStock

NS-ISO 45003 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Psykososialt arbeidsmiljø – Retningslinjer for styring av psykososiale risikoer, tar for seg de mange områdene som kan påvirke en arbeidstakers psykiske helse, som for eksempel ineffektiv kommunikasjon, overdreven press, dårlig lederskap og organisasjonskultur. 

Bidrar til god psykisk og fysisk helse

ISO 45003 gir eksempler på psykososiale farer som kan oppstå fra sosiale og organisatoriske faktorer, arbeidsmiljøet, utstyr og farlige oppgaver, i tillegg til en rekke risikoreduserende tiltak som kan brukes til å eliminere farer eller minimere tilknyttede risikoer.

Psykososiale risikoer påvirker både psykisk helse, fysisk helse, sikkerhet og velvære på arbeidsplassen, og ISO 45003 omhandler alle disse aspektene. Psykososiale risikoer er også knyttet til økonomiske kostnader for organisasjoner og for samfunnet. 

Kan brukes av alle typer virksomheter

Standarden supplerer kravene i NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Krav og veiledning, men kan også brukes som en selvstendig veiledning for virksomheter som vil ta tak sitt psykososiale arbeidsmiljø. ISO 45003 kan anvendes av alle organisasjoner av alle størrelser og i alle sektorer, for utvikling, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av trygge og helsefremmende arbeidsplasser.

NS-ISO 45003

Se alle produkter