Sigbjørn Råsberg er ny leder i SAGA

Sigbjørn Råsberg fra Tilsynet for universell utforming i IKT har overtatt vervet som leder i rådgivingsorganet for tilgjengelighet i standardisering, SAGA. –  Samfunnet må legge til rette for at flest mulig kan delta med sine forutsetninger, sier Råsberg.

Publisert
Sigbjørn Råsberg, leder i SAGA
Foto: Tilsynet for universell utforming av IKT

SAGA gir råd til standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC for å sikre at tilgjengelighet vektlegges når nye europeiske standarder utformes.

–  SAGA kan være en viktig aktør som ser helheten i universell utforming av samfunnet, og er en pådriver for universell utforming i standardiseringsarbeidet. Dette er et arbeid jeg ønsker å sitte tett på, og jeg ser fram til å ta fatt på dette sammen med alle de dyktige medlemmene i SAGA, sier Råsberg som til daglig er jurist i Tilsynet for universell utforming i IKT.

Han er særlig opptatt av hvordan universell utforming kan bidra til økt samfunnsdeltagelse, og dermed til økt livskvalitet. 

– For personer med funksjonsnedsettelser utgjør det en stor forskjell å kunne delta i samfunnet på like vilkår som andre, enten det gjelder å bevege seg rundt, bruke automater og nettsteder, følge opp barna i skolehverdagen eller noe helt annet, sier Råsberg og understreker at det også har en stor verdi for samfunnet som helhet.

– De demografiske endringene vi står framfor aktualiserer viktigheten av å bruke de ressursene vi har mest mulig effektivt, blant annet ved å sikre at flest mulig kan leve selvstendige liv på like vilkår. Da må samfunnet legge til rette for at flest mulig kan delta med sine forutsetninger, sier Råsberg.

Hva er SAGA?

SAGA er et rådgivende og koordinerende organ for CEN og CENELEC sine styrende organer. Organet rådgir spesielt når det gjelder politiske og strategiske spørsmål knyttet til tilgjengelighet. De sikrer at det tas hensyn til tilgjengelighet i tråd med strategiske mål hos det europeiske standardiseringssystemet, og gir anbefalinger for å nå disse målene.

SAGAs medlemmer er representanter fra standardiseringsorganer, komiteer og organisasjoner som representerer eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Organet representerer hovedkilden til kunnskap og ekspertise om tilgjengelighetsproblemer, men utvikler ikke standardiseringsleveranser.

Siden oppstarten i 2011 har SAGA blitt ledet med norsk sekretariat, og de rekrutterer stadig flere medlemmer til organet. Norske Malin Rygg var leder fram til Råsberg tok over i januar.

SAGA jobber med rådgivning for utvikling av standarder under Tilgjengelighetsdirektivet. Samtidig utvikler de støttedokumenter, protokoller og rutiner for å sikre at tilgjengelighet blir tatt hensyn til når man utvikler standarder. De bidrar mye med generelt informasjonsarbeid og ser på hvordan man kan sikre inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i standardiseringsarbeidet.

Teknologioptimist

Råsberg beskriver seg selv som en teknologioptimist som har stor tro på at mange av utfordringene i dag kan løses med ny og bedre teknologi.

– Her spiller standardisering en vesentlig rolle for å sikre produktutvikling som møter brukernes og samfunnets behov, samtidig som det muliggjør samspill, sier Råsberg.

Les mer om standarder for universell utforming