Møt Standard Norge på Arendalsuka 2023

Standard Norge deltar med tre arrangement i tillegg til at vi er partner på ByggArena Arendal. Temaene på arrangementene omfatter sirkulærøkonomi, digital sikkerhet i norske kommuner og automatisert transport kjenner ingen landegrenser. Velkommen til et arrangement hvor du kan møte både oss og mange spennende innledere og samarbeidspartnere.

Publisert
Pollen i Arendal med Arendalsukas logo
Foto: Arendal Turistkontor

Automatisert transport kjenner ingen landegrenser 

Automatiserte kjøretøy er på full fart inn på norske og europeiske veier, og vi har behov for effektive og problemfrie grenseoverganger. Men mobilitet på tvers av landegrenser gir mange utfordringer, blant annet knyttet til regelverk, trafikksikkerhet, personvern og posisjonering. Hvordan skal vi ivareta disse utfordringene på veien mot en stadig mer automatisert transportsektor? Hvem skal eie dataene og hvordan kan vi hegne om nasjonale behov, samtidig som vi finner felles internasjonale løsninger?

Arrangementet streames via Vimeo. Lenke for å følge "Automatisert transport kjenner ingen landegrenser"

Tid: Tirsdag 15. august kl. 15.30–16.30
Sted: Samferdselsteltet
Møteleder: Benedicte Brinchmann, Corporate Communications

Medvirkende:

 • Marit Brandsegg, direktør myndighet og regelverkelverk, Statens vegvesen
 • Johnny Welle, kartverksjef, Kartverket
 • Trond Hovland, administrerende direktør, ITS Norway
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H), Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør, BMW Group Norge

Arrangementet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, ITS Norway, Kartverket, Tekna og Standard Norge.

Se oppslaget på arendalsuka.no om arrangementet "Automatisert transport kjenner ingen landegrenser".

Samtale om energieffektivisering og energieffektiveiseringsdirektivet

Energieffektivisering ved bruk av ISO 50001 som er en nedprioritert satsning ift. virkemidler i det grønne skiftet.

Tid: Onsdag 16. august kl. 10.00–11.00
Sted: Båten ved gangbroa i Pollen, men blir også tilgjengelig i Teams (Lenke til møtet i Teams)

Stemningsrapport og miniseminar om buildingSMART international summit

I samarbeid med buildingSMART inviterer vi til dette miniseminaret for å vise arbeidet vi alle gjør for å digitalisere byggebransjen. 

Tid: Onsdag 16. august kl. 13.00–15.00
Sted: Båten ved gangbroa i Pollen, men blir også tilgjengelig i Teams (Lenke til møtet i Teams)

Nye standarder for den sirkulære økonomien

EU mener det er på tide med en ny grønn giv og et omfattende regelverk er under utrulling. For å få fart på omstillingen har kommisjonen valgt å peke på bruk av felles standarder som strategisk virkemiddel. En rekke nye standarder er på vei.

Nå har norske myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner muligheten til å spille en aktiv rolle i utviklingen av disse nye standardene for den sirkulære økonomien. Skal vi hive oss på toget og sørge for å fremme norske interesser og kompetanse i standardiseringsarbeidet eller sitte på perrongen og vente på hva som kommer?

Arrangementet streams via en egen kanal for Arendalsuka. Lenke for å følge "Nye standarder for den sirkulære økonomien". Merk at dette er en generell lenke til alle arrangment som holdes i Samfunnteltet.

Tid: Torsdag 17. august kl. 10.00–11.00
Sted: Samfunnsteltet
Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Medvirkende:

 • Anders Magnus Løken, avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte
 • Anja Bakken Rise, leder i Framtiden i våre hender
 • Kristine Nore, Sirktre, daglig leder Omtre
 • Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
 • Sigurd Sagen Vildåsen, seniorforsker, Sintef
 • Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge

Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og Standard Norge.

Se oppslaget på arendalsuka.no om arrangementet "Nye standarder for den sirkulære økonomien".

Se også vår kronikk om sirkulærøkonomi Sirkulærøkonomien trenger standarder for å fungere

Har kommunene kontroll på sin digitale sikkerhet?

Flere norske kommuner har vært utsatt for hackerangrep og tjenester har vært delvis lammet over tid. Østre Toten er en av dem og vil fortelle sin historie på arrangementet.

Er norske kommuner i dag tilstrekkelig forberedt på digitale trusler? Hvordan kan kommunene jobbe systematisk med risiko, sikkerhetskultur og kompetanseutvikling og beskytte seg best mulig mot angrep? Det finnes et sett med internasjonale standarder som kan hjelpe både kommunale foretak og leverandører i arbeidet med å styrke den digitale sikkerheten? Kan det være en vei å gå?

Vi diskuterer de digitale sikkerhetsutfordringene i kommunene og hvordan de best kan ruste seg mot cyberangrep.

Arrangementet streames via en egen kanal for Arendalsuka. Lenke for å følge "Har kommunene kontroll på sin digitale sikkerhet?". Merk at dette er en generell lenke til alle arrangment som holdes i Samfunnteltet. 

Tid: Torsdag 17. august kl. 16.30–17.30
Sted: Samfunnsteltet
Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Medvirkende:

 • Elisabet Line Haugsbø, president, Tekna
 • Øivind Husby, administrerende direktør i IKT Norge
 • Lothar Fritsch, professor, OsloMet
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, KS
 • Åse Lunde, direktør Energi, bærekraft og teknologi i Standard Norge
 • Veronica J. Buer, avdelingsdirektør teknologi, analyse og sikkerhet, Datatilsynet
 • Ingvild W. Thorsvik, stortingsrepresentant (Venstre), Justiskomiteen
 • Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør, Østre Toten kommune

Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og Standard Norge.

Se også oppslaget på arendalsuka.no om arrangementet "Har kommunene kontroll på sin digitale sikkerhet?"

ByggArena Arendal

Standard Norge er en del av Bygg Arena Arendal, et fellesskap av over 30 ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anlegg- og eiendomsnæring. Målet for Bygg Arena Arendal er å løfte problemstillinger fra næringen under Arendalsuka gjennom en rekke arrangementer hos Baker Jørgensen på Torvet.

Som den del av programmet på ByggArena har vi spesielt involvert i to programposter «Klimakutt i byggebransjen: Et luftslott uten standardiserte data» hvor vi har hovedansvaret og «Fjern disse barrierene så kan anleggsplassene bli utslippsfrie i 2030» hvor vi har deltatt i planleggingen av programmet. 

Klimakutt i byggebransjen: Et luftslott uten standardiserte data

For å bli mer sirkulær og lykkes med vesentlige klimakutt i byggebransjen trengs et standardisert digitalt språk. Men hvorfor går utviklingen så tregt?

I flere tiår har vi «satt strøm på papir» og kalt det digitalisering, men for å sette fart på den grønne omstillingen og sørge for å få lønnsomhet inn i den sirkulære økonomien må vi snakke om data, ikke digitalisering. Byggene våre er kapital i en fremtidig sirkulær økonomi, da trengs et standardisert digitalt språk for å utløse det grønne potensialet i våre bygde omgivelser.

Tid: Tirsdag 15. august kl. 10.30–11.20
Møteleder: Ingvild Næss Stub, Standard Norge

Medvirkende:

 • Cecilie Nødtvedt, JM
 • Kari Befring Bjørnstad (DiBK)
 • Helge Andersen, Construction City Cluster
 • Grete Aspelund, NCC
 • Lars Chr. Fredenlund, Cobuilder
 • Egil Hogna, Norconsult
 • Jacob Mehus, Standard Norge
 • Per-Arne Horne. DiBK

Fjern disse barrierene så kan anleggsplassene bli utslippsfrie i 2030

Tid: Tirsdag 15. august kl. 15.00–15.50

Mer informasjon om disse arrangementene kan du finne på en egen nettside for ByggArena Arendal.

Streaming for deg som ikke deltar på Arendalsuka

Alle våre arrangement på Arendalsuka blir streamet. Dersom du ikke skel være i Arendal, har du likevel mulighet til å «delta».

Lenker vil bli lagt til i denne saken når streamingen er satt opp.

De tre hoverarrangementene våre blir også tatt opp, og vi planlegger å legge ut opptakene i etterkant.