Ny standard for teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i boliger

Den nye standarden NEK 405-2-3 omhandler elkompetanse for kontrollforetak og personell, og tar for seg teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending, samt krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk.

Publisert

Den nye standarden legger opp til en tilstandsrapport som er enklere enn en full elkontroll. På den måten har man tatt høyde for et akseptabelt kostnadsnivå. Man legger også opp til at elektrikere som er sertifisert kan gjennomføre tilstandsrapporten.

Tilstandsrapportens sjekkpunkter er beskrevet i standarden og vil vise tilstanden til elanlegget på både godt og vondt. Resultatet er at kjøpere vil få et godt beslutningsgrunnlag. I tillegg vil det være enkelt å forholde seg til rapporten da den vil ha samme basis fra eiendom til eiendom.

Skaper trygghet i boligmarkedet

– Kravene til tilstandsrapporten er utviklet av en bredt sammensatt komite av eksperter, sier NEK sin fagsjef Tommy Lundekvam. – Det er konsensus for kravene i tilstandsrapportene, og de har bred forankring i de elektrotekniske fagmiljøene. Dette er en stor fordel for både kjøper og selger da man får en transparent rapport som gir et godt bilde av elanleggets tilstand.

– Bruk av denne tilstandsrapporten vil få ned antall reklamasjoner rett og slett fordi kjøper vil få et betryggende informasjonsgrunnlag, sier Tommy Lundekvam.

Les mer om standardserien NEK 405 Elkontroll i boliger og næringsbygg på vår fagside. 

Relevante standarder

Se alle produkter