Elektrotekniske standarder fra NEK

Elektrotekniske standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). De fleste har sin opprinnelse i europeisk (CENELEC) og/eller internasjonalt (IEC) arbeid. Her er en oversikt over de mest populære NEK produktene. Bruk ellers søkefeltet for å finne andre standarder.

I menyen til venstre er fagsider for en rekke NEK-standarder, dokumenter og andre produkter. 

NEK 700-serien omslag

Ny NEK 700 lanseres med 25 % rabatt

NEK 700 Informasjonsteknologi er en standardserie som angir kravene til et ekom-anlegg. Myndighetene ved Nkom angir NEK 700 som metode for å tilfredsstille kravene i ekom-forskriften. Kjøp én eller flere deler av serien med lanseringstilbud – 25 % rabatt! 

Les mer