NEK 144 Grafiske symboler for el- og ekom-dokumentasjon

NEK 144 er en håndbok som inneholder et utdrag av symboler fra IEC 60617 DB, som er ansett å ha størst utbredelse og anvendelse innen dokumentasjon av el og ekom i Norge. Den inneholder et internasjonalt sett av symboler for anvendelse i dokumentasjon av el og ekom.

På samme måte som ord kan kombineres for å forme mer kompliserte uttrykk og meninger, kan symbolene i denne håndboken kombineres for å lage mer spesialiserte symboler. Håndboken inneholder også et utdrag av bokstavsymboler fra NEK EN 60027 som dekker de generelle elektrotekniske anvendelser.

Siden 2004 har elektrofaget blitt mer integrert med det som tidligere ble omtalt som tele- og datanett, nå ekomnett. Dette har ført til økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur.

NEK 144:2017

NEK 144:2017 er 6. utgave av håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av el- og ekomnett. Den erstatter tidligere utgave som ble publisert i 2004. Hva er nytt i 2017-utgaven i forhold til ?:

  • Inneholder symboler som benyttes i EKOM-nett
  • Benytter den informasjon som finnes i IECs symboldatabase
  • Tar utgangspunkt i relevante standarder som NEK 400, NEK 700 m.fl.
  • Alle symboler som ikke er internasjonalt standardisert og relevant er fjernet
  • Inneholder tegningsregler som er nødvendig for å kunne foreta et fornuftig valg av symbol i den aktuelle situasjon (fullstendige tegningsregler er gitt i NEK EN 61082)
  • Beskriver hvordan egne symboler kan lages i samsvar med denne håndboken
  • Symboler som er antatt å ha liten utbredelse eller anvendelighet innen de norske elektrotekniske fagmiljøer er fjernet.

NEK 144:2017 inneholder et utdrag av symboler fra IEC 60617 DB som er ansett å ha størst utbredelse og anvendelse innen elektroteknisk dokumentasjon i Norge. Den definerer et internasjonalt sett symboler for anvendelse i elektroteknisk dokumentasjon. På samme måte som ord kan kombineres for å forme mer kompliserte uttrykk og meninger, kan symbolene i denne håndboken kombineres for å lage mer spesialiserte symboler.

Håndboken inneholder også et utdrag av bokstavsymboler fra NEK EN 60027 som dekker de generelle elektrotekniske anvendelser.

Det finnes ingen NEK EN 60617 da CENELEC har besluttet å ikke utgi en egen Europanorm basert på IEC 60617 DB. NEK v/NK3 har valgt å vise til IEC 60617 DB som Norsk Elektroteknisk Norm for grafiske symboler for elektroteknisk dokumentasjon. NEK 144:2017 inneholder derfor et utdrag av den norske normen for slike symboler.

Relevante standarder

Se alle produkter

NEK 144 Trykket bok

Se alle produkter