Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere – Veiledning for FTTx-nett – NEK TR 750

NEK TR 750 er et verktøy for planlegging og installasjon av fiberoptiske bredbåndsnett frem til brukere (FTTx-nett). NEK TR 750 sikrer en enhetlig struktur og er med på å høyne kvalitetsnivået på bredbåndstrukturen i Norge – noe som også gir lengre levetid.

NEK 750 beskriver de ulike former for FTTx som finnes og gir en forståelse for hvor og hvordan disse nettene passer inn i ny og eksisterende infrastruktur. NEK 750 er også med på å øke standardiseringen innen FTTx-nett. Dette gir økt forutsigbarhet for aktører som ønsker å leie, kjøpe eller inngå samarbeid om bruk av FTTx-nett til overføring av tjenester.

NEK TR 750 gir anbefalinger og angir grunnleggende krav som må stilles til en moderne infrastruktur for å møte dagens og fremtidens krav til kapasitet, avstand og kvalitet.

NEK TR 750 omfatter:

  • Planlegging av område- og aksessnett
  • Etablering av noder og tilkobling av brukere
  • Planlegging og etablering av fremføringsveier
  • Planlegging av effektbudsjett
  • Anbefalte fibertyper og installasjonsmateriell

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter