Luftledninger over 1kV – NEK 445

Normsamlingen bidrar til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

NEK 445 er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012, med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge.

NEK 445 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 445, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene. Videre vil en slik erklæring, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske høyspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Normsamlingen passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, distribusjonsselskaper, rådgivende ingeniører, entreprenører og utstyrsleverandører.

Relevante standarder

Se alle produkter