NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer

NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold, er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer.

Solcelle tak
Foto: Pixabay

NEK 446:2022 er en samling av de internasjonale standardene NEK IEC 62446-1:2016 med tillegg(2018), NEK IEC 62446-2:2020 og den tekniske spesifikasjonen NEK IEC 62446-3:2017. Alle standardene er en del av serien for fotovoltaiske solenergisystemer – krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold.

  • Del 1 med tillegg omhandler dokumentasjon, oppstartstester og inspeksjon av nettilkoblede systemer. Den er delt inn i to seksjoner: krav til systemdokumentasjon og verifikasjon. NEK 400 refererer direkte til denne delen av NEK IEC 62446 for dokumentasjon, verifikasjon og prøving for idriftsettelse av anlegg.
  • Del 2 stiller krav til vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer. Standarden stiller krav og gir anbefalinger om vedlikehold av solcellesystemer og systemkomponenter, samt arbeidernes sikkerhet.
  • Del 3 er en teknisk spesifikasjon som beskriver utendørs infrarød termografering av solcelleanlegg.

Produktet tilgjengeliggjør viktige deler av en sentral serie av IEC-standarder som er viktig for alle solcelleinstallasjoner. Solcelleinstallasjoner har lang levetid og skifter ofte eierskap i løpet av levetiden til anlegget. Det er derfor svært viktig med korrekt montasje, vedlikehold, dokumentasjon og verifikasjon.

Del 1 er sentral, ettersom det refereres direkte til denne delstandarden fra NEK 400 kapittel 7.712.

Standarden er på engelsk, men hver av delene har et norsk forord som forteller om innholdet.

Hvordan bruke NEK 446?

Se informativ video fra NEK på YouTube

Relevante standarder

Se alle produkter