Systemjording i TN-installasjoner – NEK TR 402

NEK TR 402 Systemjording i TN-installasjoner er en teknisk rapport som beskriver forskjellige forhold knyttet til forsyning av en TN-installasjon, med eller uten interne strømforsyningsenheter.

Foto: Adobe Stock

NEK TR 402 adresserer utfordringer i moderne strømforsyningssystemer, spesielt med voksende bruk av interne strømforsyningsenheter som solcelleinstallasjoner og batterilagringssystemer. Rapporten fokuserer på korrekt håndtering og forankring av nøytralleder i TN-installasjoner for å støtte fremtidige tilkoblinger og øydrift.

Rapporten beskriver de prinsipielle forholdene ved forsyning av en TN-installasjon med fokus på å:

  • sørge for en entydig forankring av nøytralledere i installasjonen til jordpotensial ved alle mulige driftssituasjoner
  • unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i ledere for beskyttelsesformål,
  • unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i funksjonsjordledere,
  • unngå mulighet for parallelle strømbaner i nøytralledere tilbake til strømforsyningsenhetene,
  • legge grunnlag for en entydig håndtering av krav til frakobling.

Rapporten gir også veiledning om “beste praksis” og sikkerhetstiltak for å unngå uønskede strømmer og parallellkoblinger i systemet, og har som mål å tydeliggjøre håndteringen av nøytralledere og systemreferanseledere i slike installasjoner.

 

Relevante standarder

Se alle produkter