Sikkerhet i batteriinstallasjoner – NEK 485

NEK 485 brukes i hovedsak for installasjon og drift av stasjonære bly-syre batterier, men også for nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier.

NEK 485 er en norsk oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations Part 2: Stationary batteries.

NEK 485 omhandler beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av sekundærbatterier. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet for batterier og for batteriinstallasjoner.

Standarden passer for virksomheter som driver med prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av sekundærbatterier for UPS’er, nødstrøm, energilagring for bolig eller næring. NEK 485 er en normativ referanse i NEK 400.

Viktige temaer som behandles i standarden er:

 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm
 • Tiltak mot eksplosjonsfarer
 • Beskyttelse mot skade av elektrolytt
 • Plassering og kapsling (innbygging)
 • Merking og instruksjoner
 • Transport, lagring, avhending og miljøaspekter
 • Tiltak mot eksplosjonsfarer
 • Inspeksjon og overvåking
 • Krav til inspeksjon
 • Krav til ladestrøm
 • Krav om beskyttelse av lekkasjestrømmer mot jord
 • Krav til batterikapslinger
 • Krav for nikkel-metallhydrid batterier
 • Krav om at instruksjoner skal formuleres forståelig for personale med annet språk

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner

NEK 487 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner er en samling som inneholder både NEK 485 og NEK 486.

Les mer om NEK 487

NEK 485

Se alle produkter

NEK 487

Se alle produkter