ATEX – samlinger av standarder og normer

Få et utvalg standarder og normer som er relevante innenfor ATEX og Ex-området med våre ATEX-samlinger.

ATEX-samlingene er nyttige verktøy for produsenter og distributører av utstyr som skal plasseres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Planleggere, konsulenter, kontraktører og inspeksjonsorgan får også oversikt over relevante dokumenter.

Ex-utstyr, utstyr med eksplosjonsbeskyttelse, kjennetegner utstyr, elektrisk og ikke-elektrisk, som er utformet for å hindre eksplosjon dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv. Det finnes en rekke beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon, og kravene til de forskjellige metodene er beskrevet i standarder.

Forskjellige samlinger

Samlingene er inndelt i pakker etter hvor utstyret skal anvendes. I tillegg finnes en del generelle standarder for bl.a. risikovurdering samt aktuelle forskrifter, direktivtekster og guider. Totalt inngår over 130 standarder og normer fra Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Norge fordelt på 10 prisgunstige pakker.

Aktuelle standarder til 80 % rabatt

I vår komplette ATEX-samling får du relevante standarder og normer til en sterkt rabattert pris. Samlingens pris lyder på rundt kun 20 % av den totale verdien av alle standardenes listepris.

Abonnement – alltid tilgjengelig og oppdatert

Samlingene tilbys i vår abonnement på web-tjeneste, hvor du er trygg på å alltid ha tilgang til oppdaterte standarder og normer. Prisene som vises i nettbutkken er for en til tre brukere. Kontakt oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 så hjelper vi deg i gang med et abonnement.

ATEX-samlinger

Se alle produkter