NEK 320 Lynvernanlegg

NEK 320 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg.

Lyn
Foto: Pixabay

Skader forårsaket av lyn koster forsikringsselskapene flere hundre millioner kroner på årsbasis. Selv om forsikringene vanligvis dekker de fysiske tapene etter lyn, kan tapet av immaterielle verdier være stort. Tapt informasjon og ansatte som ikke får gjort arbeidsoppgavene sine kan stå for verdier som langt overgår de materielle.

Mange vurderinger av behovet for beskyttelse mot lyn blir foretatt på et mangelfullt metodisk grunnlag. Resultatet er bygninger uten lynvernanlegg eller vern som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. NEK 320 beskriver metoder som tar for seg risikovurdering, planlegging og installasjon av lynvernanlegg. Metodene er utviklet i et internasjonalt ekspertmiljø og er basert på beste praksis fra et globalt perspektiv. Ved å bruke metodene som er beskrevet i NEK 320, er det mulig å gjennomføre en riktig behovsanalyse og foreta en dimensjonering tilpasset bygget.

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter