Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – NEK EN 50110-1

NEK EN 50110-1 er henvisningsgrunnlag for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, kjent som FSE. Standarden inneholder minimumskrav som gjelder for Norge og andre CENELEC-land, og informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg.

Sikkerhet i elektriske anlegg
Foto: Tranamarka Energipark

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) legger opp til å tilnærme seg felles krav innenfor EØS-området gjennom at alle medlemsland implementerer EN 50110-1 i nasjonalt regelverk. DSB har uttalt at de anser NEK EN 50110-1 som preferert metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav.

Felles metode for etablering av sikkerhetstiltak vil bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser i tilknytning til flyt av tjenester over landegrensene, men også på bakgrunn av at kjøp av entreprenørtjenester fra eksterne virksomheter blir stadig mer utbredt innenfor landets grenser.

NEK EN 50110-1 spesifiserer krav til sikker drift av elektriske anlegg og sikkert arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, uansett spenningsnivå. Kravene gjelder alle prosedyrer i forbindelse med drift, arbeid og vedlikehold av elektriske anlegg. Normen gjelder også for ikke-elektrisk arbeid som f.eks. entreprenørvirksomhet nær ved luftlinjer eller jordkabler, når det er risiko for elektrisk fare.

Relevante standarder

Se alle produkter