Standarder for landstrømsinstallasjoner – NEK VL 80

Landstrøm er forsyning av elektrisk energi fra et forsyningspunkt på land til det elektriske anlegget ombord på et fartøy. Det finnes mange standarder som brukes og NEK har laget fire veiledere for å gi oversikt.

Skip som ligger til kai
Foto: ScanStock

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for fartøy som ligger til kai og vil stenge ned fosildrevne maskineri, eller det gjelder fartøy som vil lade batterier til elektrisk fremdrift.

NEK har etablert Landstrømforum for å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder, og Landstrømforum har utviklet fire veiledere som beskriver aktuelle dokumenter som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. 

Les mer om Landstrømsforum hos nek.no

Fire veiledere om landstrøm

NEK har utgitt fire veildere for å gi oversikt over standarder som kan benyttes. 

NEK VL 80-1 Om standarder for landstrømsinstallasjoner

Veilederen beskriver aktuelle dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner. Den retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

NEK VL 80-2 Landstrøm for nærskipsfart

Veilederen gir generell informasjon om landstrømsforsyning for forskjellige fartøykategorier for nærskipsfarten i Norge. Dokumentet gir en del teknisk generell informasjon om landstrøm og det beskriver også en del relevante uttrykk og definisjoner.

Veilederen gir oversikt over hvilke faktorer som spiller inn i systemet som landstrømsinstallasjoner er en del av. Veilederen er ikke ment å gi detaljert informasjon for elektrofagfolk med kompetanse på området, men aktører i hele verdikjeden kan ha nytte av å lese dette dokumentet for å plukke opp en del momenter som kan være viktige for valg av løsninger eller andre beslutninger.

NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen

Veilederen dekker installasjoner med merkestrøm 80A og høyere, og beskriver landstrømsløsninger typisk for servicefartøy av ulike kategorier, med tilhørende installasjoner om bord, på land og på fórflåter. Landstrømmen kan benyttes til elektrisk forbruk ombord, lading av batterier eller en kombinasjon av disse to.

Veilederen dekker ikke permanente forsyninger, for eksempel strøm fra land til fôrflåter eller merder. Det beskriver heller ikke AC løsninger med kapasiteter opp til og med 63A.

NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen

Veilederen er utviklet for å gi veiledning om landstrømsforsyning til fartøyer i avbruksnæringen. Behovet for mengde energi og effekt fra land innen denne sektoren påvirkes av elektrisk drift ombord, lading av batterier eller en kombinasjon av disse to.

Veilederen tar sikte på å vurdere slike faktorer opp mot behovet for raske, enkle, robuste og kostnadseffektive løsninger. Det søkes primært å benytte løsninger som allerede er intranasjonalt standardisert, men det beskrives også ikke-standardisert løsninger der det foreløpig ikke finnes en hensiktsmessig standard.

Få veilederne gratis

Se alle produkter