Strukturering av anlegg og referansebetegnelser – ISO/IEC 81346

Standardserien ISO/IEC 81346 gir retningslinjer for strukturering av tekniske objekter og informasjon. Standardene er laget for å forbedre kommunikasjon, prosessflyt og interoperabilitet mellom tekniske systemer og komponenter.

ISO/IEC 81346-serien (også kjent som RDS 81346-serien) gir et helhetlig rammeverk for strukturering av tekniske objekter og informasjon. Gjennom IEC 81346-1 og IEC 81346-2 legger den grunnlaget for en felles forståelse og tilnærming til klassifisering og merking av tekniske objekter. ISO 81346-10 og ISO 81346-12 utvider dette rammeverket for kraftverk og byggverk.

Standardserien hjelper ingeniører, designere, produsenter og vedlikeholdsfolk med å forbedre kommunikasjon, prosessflyt og interoperabilitet mellom tekniske systemer og komponenter, noe som fører til økt effektivitet, reduserte kostnader og bedre ytelse for alle involverte parter.

Standardserien består av fire deler

IEC 81346-serien representerer internasjonalt anerkjent systematikk for strukturering av anlegg og referanse-betegnelser, også kjent som Reference Designation System (RDS). Systematikken er anvendbar i mange sektorer som kraftproduksjon, industri, olje og gass og bygg.

Serien består av følgende fire deler:

  • NEK EN IEC 81346-1:2022 – Industrial Systems, Installations and Equipment and Industrial Products – Structuring Principles and Reference Designations – Part 1: Basic Rules
  • NEK EN IEC 81346-2:2019 – Industrial Systems, Installations and Equipment and Industrial Products – Structuring Principles and Reference Designations – Part 2: Classification of Objects and Codes for Classes
  • ISO 81346-10 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 10: Power supply systems
  • NS-ISO 81346-12:2018 Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter – Struktureringsprinsipper og referansebetingelser – Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner

NEK EN IEC 81346-1 – Part 1: Basic Rules

NEK EN IEC 81346-1 gir de grunnleggende prinsippene for strukturering av tekniske objekter og informasjon i industrianlegg, installasjoner og utstyr. Det definerer også referansedesignasjoner som brukes for å identifisere og merke tekniske objekter. Formålet med standarden er å forenkle kommunikasjon og samarbeid mellom forskjellige interessenter involvert i design, bygging, drift og vedlikehold av industrielle systemer og produkter.

NEK EN IEC 81346-2 – Part 2: Classification of Objects and Codes for Classes

NEK EN IEC 81346-2 supplerer IEC 81346-1 ved å gi en klassifisering av tekniske objekter og koder for klasser. Denne standarden gir et hierarkisk klassifiseringssystem for å organisere tekniske objekter i henhold til deres funksjon og type. Klassifiseringssystemet hjelper til med å forenkle og effektivisere prosessen med å identifisere, merke og håndtere tekniske objekter gjennom hele deres levetid.

ISO 81346-10 – Part 10: Power supply systems

ISO 81346-10 utvider anvendelsesområdet for standardserien 81346 ved å tilby spesifikke retningslinjer og strukturprinsipper for kraftverk. Standarden gir regler for strukturering av systemer innenfor området strømforsyningssystemer, som et tillegg til de generelle prinsippene for strukturering av systemer, inkludert strukturering av informasjon om systemer spesifisert i IEC 81346-1.

NS-ISO 81346-12 – Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner

NS-ISO 81346-12 gir en tilpasset tilnærming til strukturering av tekniske objekter og informasjon for byggverk og bygningstjenester. Denne delen tar for seg de spesifikke behovene og utfordringene i byggebransjen og tilbyr et skreddersydd rammeverk som forbedrer kommunikasjon, prosessflyt og interoperabilitet mellom bygningssystemer og komponenter, samtidig som den opprettholder konsistens og sammenheng med de øvrige standardene i 81346-serien. Standarden er den eneste i serien er utgitt på både norsk og engelsk.

NEK EN IEC 813461 del 1 og 2

Se alle produkter

NEK ISO 81346-10

Se alle produkter

NS-ISO 81346-12

Se alle produkter