Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – NEK 487

NEK 487 er en samling av de to standardene NEK 485 og NEK 486 for sikker installasjon og drift av henholdsvis bly-syre og litium-ionbatterier.

Bruken av stasjonære batterier øker, også på nye områder som til energilagring i bolig og næring og i forbindelse med landstrøm og lading av skip. Uavhengig av anvendelsesområde kommer kravene til elsikkerhet og brannsikkerhet i første rekke ved installasjon og drift av batteriene.

NEK 487 er en samling av de to standardene NEK 485 og NEK 486 for sikker installasjon og drift av henholdsvis bly-syre og litium-ionbatterier. NEK 485 og NEK 486 er meningstro oversettelser av to av delstandardene i EN IEC 62485-serien, henholdsvis EN IEC 62485-2 og EN IEC 62485-5.

I NEK 485 og NEK 486 vises det til NEK 400 der det i EN IEC 62485-2 og i EN IEC 62485-5 vises til serien IEC 60364. Det er lagt til veiledninger om dette forholdet, med henvisning til at i Norge ivaretar NEK 400 de fleste aspektene/kravene i serien IEC 60364.

Oversettelse og bearbeiding er utført av standardiseringskomité NEK NK 21/120, og avsnitt 4 om beskyttelse ved elektrisk sjokk i de to standardene er skrevet i samarbeid med NEK NK 64.

Merk også at det i NEK 400 vises til NEK 485 og NEK 486 som normative referanser for installasjon av batterier.

Les mer om

NEK 485 Sikkerhet i batteriinstallasjoner

NEK 486 Sikkerhet i litium-ionbatterier

NEK 487

Se alle produkter