Cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer – NEK 820

NEK 820 er en samling av hele NEK EN IEC 62443-serien og gir en strukturert tilnærming for å utlede sikkerhetskrav for industriell automatisering og kontrollsystemer (IACS).

Cybersikkerhet et aktuelt tema mer enn noen gang tidligere. Flere utredninger fra myndigheter og private aktører viser mot en sterk økning i cybertrusler mot samfunnskritisk infrastruktur. Dette kan være anlegg som kraftforsyning, transport, helse og samfunnskritiske forsyningstjenester.

Cybersikkerhet knyttes ofte opp mot informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT). Denne standardsamlingen tar for seg hvordan man sikrer anlegg innen operasjonell teknologi (OT).

En strukturert tilnærming for sikkerhetskrav

NEK 820 er en samling av hele NEK EN IEC 62443-serien og gir en strukturert tilnærming for å utlede sikkerhetskrav for industriell automatisering og kontrollsystemer (IACS).

NEK 820 er basert på følgende konsepter:

 • Fundamentale krav (FR): NEK 820 definerer totalt syv grunnleggende krav med hensyn til sikkerheten til et industrielt automatisering og kontrollsystem (FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, FR6 og FR7).
 • Sikkerhetsnivåer (SL): NEK 820-standardene definerer sikring i form av fire forskjellige nivåer (SL1, SL2, SL3 og SL4), hver med et økende sikkerhetsnivå.

Innholdet i NEK 820

Standardene har over tid vært siktet inn mot industrielle anlegg, men de har også relevans og bred nytte for andre interessenter. IEC teknisk komite TC 65 jobber mot at standardserien skal bli en horisontal standard.

NEK 820 består av de publiserte standarder (IS), Tekniske Spesifikasjoner (TS) og Tekniske Rapporter (TR) av IEC 62443 og EN 62443 utgitt henholdsvis av IEC og Cenelec:

 • NEK IEC TS 62443-1-1:2009
 • NEK IEC 62443-2-1:2010
 • NEK IEC TR 62443-2-3:2015
 • NEK EN IEC 62443-2-4:2019
 • NEK EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019
 • NEK IEC TR 62443-3-1:2009
 • NEK EN IEC 62443-3-2:2020
 • NEK EN IEC 62443-3-3:2019
 • NEK EN IEC 62443-3-3:2019/AC:2019-10
 • NEK EN IEC 62443-4-1:2018
 • NEK EN IEC 62443-4-2:2019

NEK 820 er ikke oversatt til norsk og foreligger i sin opprinnelige form på engelsk språk.

Relevante standarder

Se alle produkter