Standarder for driftssikkerhet – NEK VL 56

NEK VL 56 er en gratis veileder som gir oversikt over standarder for driftssikkerhet. Den gjør det raskere å finne fram til standardene som dekker ditt behov og hva de omfatter. Veilederen gir også en kort introduksjon til driftssikkerhet og standardisering.

Robotarmer
Foto: iStock

Driftssikkerhet er evnen til å fungere som det kreves, når det kreves. Begrepet beskriver ikke en konkret egenskap, men er en samlebetegnelse som omfatter blant annet tilgjengelighet, pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet. Det er utviklet standarder som virksomheter og organisasjoner kan bruke for å ivareta driftssikkerhet i sine leveranser. Standardene er generiske og derfor aktuelle for en rekke teknologiske områder, sektorer og bransjer. De dekker et bredt spekter av anvendelsesområder, fra overordnet styring og ledelse til konkrete analysemetoder i alle deler av livssyklusen.

Hensikt med bruk av standardene

For å kunne følge opp driftssikkerhet i egen virksomhet og effektivt kommunisere krav og forventninger om driftssikkerhet mellom kunde og leverandør, er standarder avgjørende. Standardene for driftssikkerhet etablerer krav og veiledning for metoder, verktøy og prosesser for ledelse, kravstilling, design, oppfølging, drift, vedlikehold osv. innenfor de ulike aspektene ved driftssikkerhet. Eksempel på metoder som er dekket av standardene, er Hazard and operability studies (HAZOP studies), Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) og Fault tree analysis (FTA).

Kjøpere og leverandører av avanserte systemer, ledere, ingeniører, rådgivere og saksbehandlere vil ha nytte av standarder for driftssikkerhet. Standardene anvendes også utenfor elektrotekniske fagområder, for eksempel olje og gass.

Få veilederen gratis

Se alle produkter