NEK 860 Digital stasjon

NEK 860 Digital stasjon er en standardsamling som omhandler automatiserte og digitaliserte anlegg for transformatorer og koblingsanlegg i det høyspente elektrisitetsnettet.

Kraftstasjon i nordlys
Foto: AdobeStock

Standardsamlingen inneholder standarder som eiere, innkjøpere, leverandører og brukere av såkalte digitale stasjoner i varierende grad vil ha bruk for. En Digital Stasjon er en fellesbetegnelse på automatiserte og digitaliserte anlegg for transformatorer og koblingsanlegg i det høyspente elektrisitetsnettet.

Standardene dekker spesifikasjoner for hvordan alt prosessorbasert utstyr i den digitale stasjonen skal kommunisere og utveksle informasjon. Det være seg informasjon om måleverdier, hendelser, alarmer, styringssignaler og tilbakemeldinger fra utførte kommandoer/styringer. Den største standardserien som dekker disse informasjonstypene er NEK IEC 61850.

Spesielt for håndtering av måleverdier gjelder at de nye digitale energimålingene krever oppmerksomhet og annen håndtering/forvaltning enn tradisjonelle energimålinger fra analoge måletransformatorer. I denne pakken inngår derfor også sentrale standarder for beskrivelse og spesifikasjon av verdikjeden for målinger og energimålinger i de digitale stasjonene.

Fem hovedserier i samlingen

De fem hovedseriene i denne samlingen inkluderer:

  • NEK IEC 61850 Communication networks and systems for power utility automation
  • NEK IEC 60044-7 og -8 Instrument transformers – Part 7: Electronic voltage transformers og Part 8: Electronic current transformers
  • NEK IEC 61869 Instrument transformers
  • NEK IEC 62052 Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions
  • NEK IEC 62053 Electricity metering equipment – Particular requirements

Stor rabatt ved å kjøpe samlingen

Ved kjøp av alle standardene individuelt, ville prisen bli på rundt kr 275.000,-*, men vi tilbyr også alle disse relevante standardene som en standardsamling til en sterkt redusert pris.

Samlingen legges til i et abonnement, og din pris vil avhenge av type abonnement (tjenestenivå) og antall brukere av abonnementet.

Kontakt salg@standard.no for et tilbud eller ring 67 83 87 00.

* Priseksempel er basert på enkeltkjøps pris i 2023

Standardene i pakken

NEK IEC 62052-11: Elektrisitetsmålere (vekselspenning) - Generelle krav, prøver og prøvebetingelser - Del 11: Målerutstyr

NEK IEC 62052-21: Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment

NEK IEC 62052-31: Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests

NEK IEC 62052-31/ISH1: Interpretation Sheet 1 - Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests

NEK IEC 62053-11/AMD1: Amendment 1 - Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)

NEK IEC 62053-11+A1: Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)

NEK EN IEC 62053-21: Elektrisitetsmålere - Spesielle krav - Del 21: Statiske målere for vekselspenning aktiv energi (klassene 0,5, 1 og 2)

NEK EN IEC 62053-21/A11: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (klassene 0,5, 1 og 2)

NEK EN IEC 62053-22: Elektrisitetsmålere - Spesielle krav - Del 22: Statiske målere for vekselspenning aktiv energi (klassene 0,1S, 0,2 S og 0,5 S)

NEK EN IEC 62053-22/A11: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (klassene 0,1S, 0,2S and 0,5S)

NEK EN IEC 62053-23: Elektrisitetsmålere - Spesielle krav - Del 23: Statiske målere for reaktiv energi (klassene 2 og 3)

NEK EN IEC 62053-23/A11: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (klassene 2 og 3)

NEK EN IEC 62053-24: Elektrisitetsmålere - Spesielle krav - Del 24: Statiske målere for grunnleggende komponent reaktiv energi (klassene 0,5 S, 1 S, 1, 2 og 3)

NEK EN IEC 62053-24/A11: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (klassene 0,5S, 1S, 1, 2 og 3)

NEK IEC 62053-41: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 41: Static meters for DC energy (classes 0,5 and 1)

NEK IEC 62053-52: Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 52: Symbols

NEK IEC 62053-61: Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements

NEK IEC 62056-1-0: Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 1-0: Smart metering standardisation framework

NEK IEC 60044-7: Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers

NEK IEC 60044-8: Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers

NEK IEC 61869-1: Instrument transformers - Part 1: General requirements

NEK IEC 61869-2: Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers

NEK IEC 61869-3: Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers

NEK IEC 61869-4: Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers

NEK IEC 61869-4/COR1: Corrigendum 1 - Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers

NEK IEC 61869-5: Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers

NEK IEC 61869-5/COR1: Corrigendum 1 - Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers

NEK IEC 61869-6: Instrument transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers

NEK IEC 61869-9: Instrument transformers - Part 9: Digital interface for instrument transformers

NEK IEC 61869-10: Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers

NEK IEC 61869-11: Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low power passive voltage transformers

NEK EN IEC 61869-13: Instrument transformers - Part 13: Stand-alone merging unit (SAMU)

NEK IEC 61869-14: Instrument transformers - Part 14: Additional requirements for current transformers for DC applications

NEK IEC 61869-15: Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications

NEK EN IEC 61869-99: Instrument transformers - Part 99: Glossary

NEK EN IEC 61869-99/AC: Instrument transformers - Part 99: Glossary

NEK IEC TR 61850-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 1: Introduction and overview

NEK IEC TS 61850-1-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 1-2: Guideline on extending IEC 61850

NEK IEC TS 61850-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 2: Glossary

NEK IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements

NEK IEC 61850-4: Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management

NEK IEC 61850-5: Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models

NEK IEC 61850-6: Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in power utility automation systems related to IEDs

NEK IEC 61850-7-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models

NEK IEC 61850-7-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI)

NEK IEC 61850-7-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes

NEK IEC 61850-7-4: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes

NEK IEC TR 61850-7-5: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-5: IEC 61850 modelling concepts

NEK IEC TR 61850-7-6: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-6: Guideline for definition of Basic Application Profiles (BAPs) using IEC 61850

NEK IEC TS 61850-7-7: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-7: Machine-processable format of IEC 61850-related data models for tools

NEK IEC 61850-7-410: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-410: Basic communication structure - Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control

NEK EN IEC 61850-7-420: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-420: Basic communication structure - Distributed energy resources and distribution automation logical nodes

NEK IEC TR 61850-7-500: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-500: Basic information and communication structure - Use of logical nodes for modeling application functions and related concepts and guidelines for substations

NEK IEC TR 61850-7-510: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-510: Basic communication structure - Hydroelectric power plants, steam and gas turbines - Modelling concepts and guidelines

NEK IEC 61850-8-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3

NEK EN IEC 61850-8-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-2: Specific Communication Service Mapping (SCSM) - Mapping to Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP)

NEK IEC 61850-9-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3

NEK IEC/IEEE 61850-9-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-3: Precision time protocol profile for power utility automation

NEK IEC 61850-10: Communication networks and systems for power utility automation - Part 10: Conformance testing

NEK IEC TR 61850-10-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 10-3: Functional testing of IEC 61850 systems

NEK IEC TS 61850-80-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 80-1: Guideline to exchanging information from a CDC-based data model using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104

NEK IEC TR 61850-80-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 80-3: Mapping to web protocols - Requirements and technical choices

NEK IEC TR 61850-80-4: Communication networks and systems for power utility automation - Part 80-4: Translation from the COSEM object model (IEC 62056) to the IEC 61850 data model

NEK IEC TR 61850-90-1: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-1: Use of IEC 61850 for the communication between substations

NEK IEC TR 61850-90-2: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-2: Using IEC 61850 for communication between substations and control centres

NEK IEC TR 61850-90-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-3: Using IEC 61850 for condition monitoring diagnosis and analysis

NEK IEC TR 61850-90-4: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-4: Network engineering guidelines

NEK IEC TR 61850-90-5: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-5: Use of IEC 61850 to transmit synchrophasor information according to IEEE C37.118

NEK IEC TR 61850-90-6: Corrigendum 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-6: Use of IEC 61850 for Distribution Automation Systems

NEK IEC TR 61850-90-7: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-7: Object models for power converters in distributed energy resources (DER) systems

NEK IEC TR 61850-90-8: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-8: Object model for E-mobility

NEK IEC TR 61850-90-10: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-10: Models for scheduling

NEK IEC TR 61850-90-11: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-11: Methodologies for modelling of logics for IEC 61850 based applications

NEK IEC TR 61850-90-12: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-12: Wide area network engineering guidelines

NEK IEC TR 61850-90-13: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-13: Deterministic networking technologies

NEK IEC TR 61850-90-14: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-14: Using IEC 61850 for FACTS (flexible alternate current transmission systems), HVDC (high voltage direct current) transmission and power conversion data modelling

NEK IEC TR 61850-90-16: Communication networks and systems in power utility automations - Part 90-16: Requirements of system management for Smart Energy Automation

NEK IEC TR 61850-90-17: Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-17: Using IEC 61850 to transmit power quality data