Sikker drift av litium-ionbatterier – NEK 486

NEK 486 omhandler stasjonære litium-ionbatterier og er normativ referanse i NEK 400:2022. Standarden er aktuell for virksomheter som gjør prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av LIB for UPSer, nødstrøm og energilagring for bolig og næring.

NEK 486 er en norsk oversettelse av den internasjonale standarden EN IEC 62485-5:2020 Safety requirements for secondary batteries and battery installations Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries.

Standarden anvendes for installasjon og drift av stasjonære litium-ionbatterier. Den er delstandard 5 i standardserien EN IEC 62485. Merk at NEK 485 for bly-syrebatterier er norsk utgave av delstandard 2 i samme serie.

NEK 486 omhandler installasjonsanvisninger og beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av stasjonære litium-ionbatterier. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet ved drift av batterier og batteriinstallasjoner.

Viktige temaer som behandles i standarden er:

  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk – NB! spesielt bearbeidet for norske forhold, med henvisninger til NEK 400 der dette er relevant.
  • Forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm
  • Tiltak mot andre farer
  • Beskyttelse mot skade fra farlige kjemikalier
  • Plassering og kapsling (innbygging)
  • Krav til ladestrøm
  • Merking og instruksjoner
  • Transport, lagring, avhending og miljøaspekter
  • Inspeksjon og overvåking
  • EMC for stasjonære anvendelser

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner

NEK 487 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner er en samling som inneholder både NEK 485 og NEK 486.

Les mer om NEK 487

NEK 486

Se alle produkter

NEK 487

Se alle produkter