Installasjon av ekom-anlegg – NEK 700

NEK 700-serien omhandler kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV. Serien består av tre deler.

NEK 700-serien omslag
Foto: NEK

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komité NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700-serien består av:

  • NEK 701 Felles kablingssystemer (bygger på NEK EN 50173-serien)
  • NEK 702 Installasjon av kabling (bygger på NEK EN 50174-serien, samt NEK EN 50700 og NEK EN 50310)
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre (bygger på NEK EN 50600-serien)

Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom sine) forskrifter, og NEK 702 refereres til i Elsikkerhetsforskriften (Ekomloven).

NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

NEK 700 – Informasjonsteknologi er utviklet av standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 701 Felles kablingssystemer

NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer (ekomnett) i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting.

NEK 702 Installasjon av kabling

NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling er en norm skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser.

NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre

NEK 703 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre, er en standardsamling for planlegging av modulære, skalerbare og fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Standarden beskriver også krav til energieffektivitet, sikkerhet, Key Performance Indicators, osv.

NEK 700

Se alle produkter

NEK 700 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 701

Se alle produkter

NEK 701 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 702

Se alle produkter

NEK 702 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 703

Se alle produkter

NEK 703 Trykket bok

Se alle produkter