Elektrotekniske standarder fra NEK

Elektrotekniske standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). De fleste har sin opprinnelse i europeisk (CENELEC) og/eller internasjonalt (IEC) arbeid. Her er en oversikt over de mest populære NEK produktene. Bruk ellers søkefeltet for å finne andre standarder.

NEK 144:2017
NEK Digital Stasjon
   
NEK 144:2017
NEK 144:2017
     
NEK 399:2022
NEK 399:2022
 
NEK 405-20 Eltakst

NEK 405-20:2019

     

NEK 400:2022

NEK 400:2022

 

 
     
 
     
 
     
NEK 420:2016
NEK 420 - flere deler
   
 

   
 
     
  NEK 446:2022
NEK 485:2022    
Forside NEK 486
NEK 486:2021
     
     
NEK 487:2022    
 

   
NEK 600:2021   NEK TS 600:2022
     
NEK TS 606:2016
NEK TS 606:2016
  NEK 700:2020
NEK 700:2020

   
NEK TR 750:2015
NEK TR 750:2015
   
NEK 820:2021
NEK 820:2021
     
  NEK 50110:2014
NEK EN 50110-1:2013
     
   


 

Rabatter for studenter

Vi tilbyr også gunstige priser for studenter. Les mer om rabatter for studenter.

Faginformasjon

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine nettsider for faginformasjon og mer informasjon om hver publikasjon.

www.nek.no

Diverse NEK-pakker

Studentpakke (124,0 KB)

Rådgivende ingeniørpakke (110,0 KB)

Industripakke (111,6 KB)

Sist oppdatert: 2023-03-21

NOK 1 930,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 7.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 930,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 7.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 399:2022

Standard

NOK 950,00 (eks. mva)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2022-05-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 015,00 (eks. mva)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2022-05-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 100,00 (eks. mva)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 6 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 3 035,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i skip - Spesielle installasjone

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410A:2021

Standard

NOK 3 740,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i skip

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405:2020

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 695,00 (eks. mva)

Elkontroll, eltakst og elektrotermografering

SpråkNorskUtgave: 2020 (2020-09-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 405-1:2020

Standard

NOK 770,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2020-09-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-20:2019

Standard

NOK 980,00 (eks. mva)

Skadetakst, tilstands - eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 220,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 2 220,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 420D:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 820,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 2 820,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 485,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

SpråkNorskUtgave: 2.N (2013-03-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 485,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

SpråkNorskUtgave: 2.N (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 930,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

SpråkNorskUtgave: 2.N (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 2 275,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 2 220,00 (eks. mva)

Luftledninger over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 2.N (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 570,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 3 395,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2020-06-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 700:2020 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 990,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2020-06-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 900:2023

Standard

NOK 2 220,00 (eks. mva)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

SpråkEngelskUtgave: 2.0 (2023-02-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK TR 750:2023

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 987,00 (eks. mva)

Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere - En veiledning i etablering av FTTx-nett

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2022-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK TS 400 Bolig:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 690,00 (eks. mva)

NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 690,00 (eks. mva)

NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 600:2021

Standard

NOK 1 630,00 (eks. mva)

El og ekom i vegtrafikksystem

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 630,00 (eks. mva)

El og ekom i vegtrafikksystem

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 820:2021

Standard

NOK 10 896,00 (eks. mva)

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2021-10-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 487:2022

Standard

NOK 1 930,00 (eks. mva)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier - Sikker drift av stasjonære litium-ionbatterier

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 485:2022

Standard

NOK 1 335,00 (eks. mva)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Stasjonære batterier

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 486:2021

Standard

NOK 1 335,00 (eks. mva)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Sikker drift av litium-ionbatterier

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-11-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-07-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Landstrøm for nærskipsfart

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang