Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg om prosjektering av konstruksjoner, utførelse av konstruksjoner, og materialer og produkter til bruk i konstruksjoner. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet.

Eurokoder

Eurokodene med nasjonale tillegg har erstattet tidligere nasjonale standarder for konstruksjonsteknikk, og alle eurokodene har blitt Norsk Standard.

Les mer om eurokodene

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

NS-EN 1090-serien er en serie europeiske standarder som omhandler prosjektering og tilvirking av lastbærende komponenter og konstruksjoner laget av stål eller aluminium.

Les mer om NS-EN 1090-1 Samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

Les mer om NS-EN 1090-2 Stålkonstruksjoner

Les mer om NS-EN 1090-3 Aluminiumskonstruksjoner

Betongkonstruksjoner

Standarden NS-EN 13670 inneholder allmenne regler for utførelse av betongkonstruksjoner. Den gjelder både for plasstøpte arbeider og for bruk av prefabrikkerte betongelementer.

Les mer om NS-EN 13670 Betongkonstruksjoner

Norsk Standard for bygging i tre

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp igjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. NS 3516 beskriver utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

Les mer om NS 3516 Lastbærende trekonstruksjoner

Relevante standarder

Se alle produkter