Bevaring av kulturminner – Historiske trekonstruksjoner

Standarden NS-EN 17121 gir veiledning for tilstandsanalyse av bærende trekonstruksjoner i vernede bygninger. Den er beregnet for bygningseiere, myndigheter og fagpersoner som er involvert i bevaring av kulturminner med trekonstruksjoner.

Stavkirke
Foto: Pixabay

Standardens fulle navn, er NS-EN 17121:2019 Bevaring av kulturminner – Historiske trekonstruksjoner – Veiledning for tilstandsvurdering av bærende trekonstruksjoner. Prosedyren som er skissert i standarden kan være til hjelp ved vurdering av akutte tiltak. Målet er å sikre at tilstandsundersøkelsen gir nødvendige data for historisk analyse, strukturell risiko og gir grunnlag for planlegging av sikring og restaurering. Standarden gjelder alle typer konstruksjonsdeler og alle slags historiske tømmerstrukturer. Den er derimot ikke aktuell for trekonstruksjoner laget av trefiberplater eller limtre.

NS-EN 17121 gir en omfattende prosedyre for vurdering på stedet. Kompetente fagpersoner kan også, ved hjelp av en praktisk og teknisk evaluering av skadene, gjøre en tilstrekkelig delvurdering uten å følge alle trinnene.

Dette er en felles europeisk standard og det forventes at standarden blir brukt i samsvar med nasjonal lovgivning i hvert enkelt land. Standarden er utgitt både på norsk og engelsk.

Relevante standarder

Se alle produkter

Standarder for bevaring av kulturminner

Se alle produkter