NS-EN 1090-1 Samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

NS-EN 1090-1 er en harmonisert standard som angir krav til utførelse av lastbærende komponenter i stål eller aluminium, krav som må tilfredsstilles for at komponenten skal være i overensstemmelse med EUs byggevaredirektiv, inkludert krav til CE-merking.

NS-EN 1090-1 gjelder i utgangspunktet for alle prefabrikkerte stålkonstruksjonene med bærende funksjoner. Den refererer normativt til NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3, som betyr at del 1 krever at kravene i del 2 og del 3 er oppfylt.

NS-EN 1090-1 er den harmoniserte produktstandarden som beskriver hvordan stålverkstedene skal dokumentere ytelsene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner.

NS-EN 1090-serien

Standarden inngår i NS-EN 1090-serien som omfatter følgende deler:

Relevante standarder

Se alle produkter