Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner – NS 3516

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp igjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. NS 3516 beskriver utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

Fram til utgivelsen av NS 3516 i 2017 var det ikke en egen standard for utførelse av trekonstruksjoner tilsvarende det som finnes for betong‑, stål- og aluminiumskonstruksjoner. Den norske standarden sikrer felles spilleregler ved å stille krav til produkter og prosesser.

NS 3516 gir felles utførelsesgrunnlag for partene i byggesaker. Dette er viktig for å påvise at forutsatt sikkerhetsnivå og brukbarhet gjennom hele brukstiden oppnås i tråd med prosjekteringen utført i henhold til plan- og bygningsloven og prosjekteringsstandardene (NS-EN 1990 og NS-EN 1995).

Standarden omfatter lastbærende konstruksjoner av heltre, trebaserte materialer og tre i kombinasjon med andre materialer og gjelder for:

  • plassbygde trekonstruksjoner
  • utførelse med bruk av prefabrikkerte treelementer og –moduler
  • fremstilling av treelementer og –moduler der det ikke foreligger en produktstandard
  • permanente og midlertidige trekonstruksjoner

Økt kvalitet på trekonstruksjoner

Utførelsesstandarden har som mål å sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende, og å redusere behovet for detaljerte beskrivelser som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter.

Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell. Den er også en viktig kilde ved etablering av arbeidsrutiner og ved utarbeiding av veiledningsmateriell for bruk i alle utførelsesnivåer.

Bredt sammensatt komité

Standarden er utviklet av en bredt sammensatt komité av representanter for de største interessentene: entreprenør, byggmester, rådgiver, produsent, forskning og sertifiserings- og prøvingsinstitutt.

Relevante standarder

Se alle produkter