NS-EN 1090-3 Aluminiumkonstruksjoner

Denne europeiske standarden angir krav til utførelse av aluminiumkonstruksjoner for å sikre passende nivåer av mekanisk kapasitet og stabilitet, brukbarhet og bestandighet.

Standarden stiller krav til materialer, bearbeiding, sveising, mekaniske forbindelser, montering, overflatebehandling, geometriske toleranser, kontroll, prøving og utbedringer.

NS-EN 1090-3 er nødvendig både for prosjekterende og for utførende av aluminiumskonstruksjoner. Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner etter Eurokodene forutsetter utførelse etter NS-EN 1090-3, som blant annet Eurokode 9.

NS-EN 1090-serien

Standarden inngår i NS-EN 1090-serien som omfatter følgende deler:

Relevante standarder

Se alle produkter