NS-EN 13670 Betongkonstruksjoner

Standarden NS-EN 13670 inneholder allmenne regler for utførelse av betongkonstruksjoner. Den gjelder både for plasstøpte arbeider og for bruk av prefabrikkerte betongelementer.

Standarden forutsetter at produksjonsunderlaget angir alle særskilte krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen, og gjelder for både permanente og midlertidige betongkonstruksjoner.

NS-EN 13670 gjelder utførelse av betongkonstruksjoner for å oppnå forutsatt sikkerhetsnivå og brukbarhet i løpet av brukstiden, som angitt i NS-EN 1990 Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, NS-EN 1992 Eurokode 2 – Prosjektering av betongkonstruksjoner og NS-EN 1994 Eurokode 4 – Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong, med nasjonale tillegg.

Standarden har tre funksjoner:

  • å overføre kravene som ble satt ved prosjekteringen til entreprenøren, dvs. å være en kobling mellom prosjektering og utførelse
  • å angi et sett av standardiserte tekniske krav til utførelse ved bestilling av en betongkonstruksjon
  • å tjene som en sjekkliste for den prosjekterende for å sikre at han gir entreprenøren all relevant teknisk informasjon for utførelse av konstruksjonen (se tillegg A).

Relevante standarder

Se alle produkter