Brannsikkerhet

Godt regelverk og gode standarder på brannsikkerhetsområdet medvirker til å redde liv og spare verdier i hele levetiden til et bygg. Standarder kan også bidra til valg av mer økonomiske og effektive løsninger ved nybygg og for drift- og vedlikeholdsfasen til byggverk.

Kontroll av brannslukningsapparat
Foto: iStock

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde, og behovet for standarder og veiledninger innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt.

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet på området brannsikkerhet omfatter alt fra utstyr til å oppdage og varsle brann og utstyr som bidrar til å slokke brann. Standard Norge utvikler standarder for hvordan vi skal prøve å klassifisere bygningsmaterialers og -produkters egenskaper ved brann. Det vil si hvordan de bidrar til brannutvikling eller hvordan de motstår et brannforløp. Vi har også et omfattende arbeid på gang med å utvikle standardiserte metoder som kan benyttes ved branntekniske analyser og prosjektering.

Markedet for standarder innenfor brannområdet er stort og omfatter blant annet alle produsenter og brukere av byggevarer det stilles branntekniske krav til, prosjekterende og utførende innenfor brannområdet, brukere av byggverk og brann- og redningstjenesten.

Arbeidet foregår både nasjonalt, nordisk (INSTA), i Europa (CEN) og globalt (ISO) og omfatter blant annet utvikling av standarder og andre dokumenter på områder som:

 • Bygningsdelers brannmotstand
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Ildsteder
 • Risikovurdering av brann i byggverk
 • Brannvern – Rømningsplaner
 • Grafiske symboler for brannsikkerhet og deres bruk
 • Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
 • Nødlys
 • Brannalarmsystemer
 • Fastmontert slokkeutstyr
 • Mobilt slokkeutstyr
 • Utstyr til brannvesenet
 • Ulike vedlikeholdsstandarder

Relevante standarder

Se alle produkter