Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer – NS-EN 16763

NS-EN 16763 omfatter leveranser for tjenester for brannalarmanlegg, slokkeinstallasjoner og sikkerhetsanlegg.

Standarden skal brukes i forbindelse med nasjonale lover og forskrifter, og er grunnlag for en sertifiseringsordning som skal sikre høy kvalitet på tjenesteleveranser i det europeiske markedet. NS-EN 16763 er et rammeverk for å skape en felles forståelse for servicenivået av leverandørene, ansatte og de tjenestene som tilbys. Den tar utgangspunkt i EUs tjenestedirektiv, 2006/123/EC Services in the internal market.

Standarden gjelder tjenesteleveranser for:

  • Brannsikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til brannalarmanlegg, faste brannslokkesystemer og brannventilasjonssystemer
  • Sikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til innbrudds- og overfallsalarmer, systemer for adgangskontroll, områdebeskyttelsessystemer og video-overvåkingssystemer
  • En kombinasjon av slike systemer inkludert de delene av et alarmoverføringssystem som tjenesteleverandøren har akseptert ansvaret for ved kontraktsinngåelse.

Trygghetsalarm og alarmmottakssentraler er ikke omfattet i denne standarden.

Relevante standarder

Se alle produkter