Funksjonelle og tekniske krav til brannbiler – NS 11060

Norsk Standard for brannbil skal gjøre det enklere for brannsjef og leverandør og tryggere for brannmannskapene. NS 11060 gir det norske brannvesen et verktøy som sikrer kvalitet og gjensidig forutsigbarhet på hva oppdragsgiver bestiller og hva leverandøren skal levere.

NS 11060 Brann- og redningskjøretøyer – Funksjonelle og tekniske krav til brannbiler, omhandler funksjonelle og tekniske krav til brann- og redningskjøretøyer ved anskaffelse. Den retter seg mot innkjøper og leverandør tilknyttet anbud med brann- og redningskjøretøyer.

Bruk av standarden bidrar til å sikre minstekrav til nødvendig utstyr, god kvalitet og effektive anbudsrunder knyttet til planlegging og innkjøp av kjøretøy til norske brannvesen. Standardisering av materiell og reduksjon av utvalgskriterier reduserer kostnader og effektiviserer anbudsprosessene nasjonalt.

Felles plattform sikret kvalitet på leveransen og styrker beredskapen

Standarden setter minstekrav til spesifikasjoner, men er samtidig utviklet for å fremme innovasjon og skal bidra til økt bruk av ny teknologi, for å sikre liv, helse og verdier. For norske brannvesen vil standarden gi forutsigbare minstekrav til nødvendig utstyr og god kvalitet.

Alle brannvesen er pålagt å utarbeide en beredskapsplan der det enkelte kjøretøy skal inngå med funksjon og ytelse. Standarden bør legges til grunn for grundige behovsvurderinger for å sikre at det enkelte kjøretøy er utstyrt for å levere på krav i beredskapsplanen. Standarden harmoniserer kravene og forenkler anbudsprosessen for bestiller, leverandør, produsent og påbygger.

Standarden gjør det enklere å tilfredsstille kravene i gjeldende lover, regler og forskrifter og at beredskapen styrkes fordi:

 • Brannbiler kan benyttes på tvers av kommuner og regioner (og mannskap), når de har lik innredning, inndeling i skap og angitt utstyrsplassering.
 • Det gjøres en grundig gjennomgang av de reelle behov og det enkelte kjøretøys strategiske betydning og funksjon i beredskapsplanen.

Krav som settes i standarden

NS 11060 inneholder følgende krav:

Krav til brann- og redningskjøretøy

 • Fremkommelighet, antall drivende hjul, belysning, betjening
 • Frostsikring, strømforsyning, sikkerhetssystemer, vinsj
 • Utstyrsrom, oppbevaringsplass, innvendig og utvendig utstyr, kabininnredning
 • Varsling, sirene, blålys, ekstra fjernlys
 • Totalvekt

Farging og merking

 • Grunnfarge
 • Merking, front, sider, bak, tekst

Mannskapsbil over 7500 kg

 • Motorytelse
 • Utstyrsrom, innvendig og utvendig utstyr
 • Vanntank, pumpe og slangetrommel
 • Heisestige, vinsj og arbeidslys rundt kjøretøy

Fremskutt enhet

 • Motorytelse
 • Innvendig og utvendig utstyr

Innsatslederbil

 • Motorytelse
 • Innvendig utstyr og kabininnredning

Røyk-, vann- og kjemikaliedykkerbil

 • Motorytelse
 • Innvendig utstyr og kabininnredning
 • Tilleggskrav til vanndykker- og til kjemikaliedykkerbil

Komiteen bak standarden

NS 11060 er utviklet av en bredt sammensatt komité hvor de viktigste aktørene i verdikjeden har vært representert: Produsenter, brannvesen, kommuner og interesseorganisasjoner.

SN/K 161 Brannbil har medlemmer fra:

 • Asker og Bærum brannvesen IKS
 • Brannforbundet i Delta
 • CTIF Norge
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Egenes Brannteknikk AS
 • Fagforbundet
 • Finans Norge
 • Follo Brannvesen IKS
 • Handicare AS
 • Inventura AS
 • Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • MAN Truck & Bus Norge AS
 • Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
 • Os kommune (Nå Bjørnafjorden)
 • Oslo brann- og redningsetat
 • Ringerike brann- og redningstjeneste

I videoen får du høre fra noen av dem som var med på å utvikle standarden:

Relevante standarder

Se alle produkter