Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse og dokumentasjon – NS 3962

NS 3962 beskriver hvordan feil og mangler kan oppdages og utbedres underveis i byggeprosessen for å ivareta brannsikkerheten til bygget.

Person i rød jakke skriver på et clipboard
Foto: Istock

Krav til brannsikkerheten i et bygg kan være vanskelig å oppdage og kostbare å utbedre hvis kontrollen kommer etter at bygget er ferdigstilt. Hvis feil og mangler oppdages og utbedres på et tidlig tidspunkt, kan dette spare eier for store verditap, spare miljøet for branngasser og gi et mer bærekraftig samfunn. ​

Standardens fulle navn er NS 3962 Brannsikkerhet - Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse, FDV- og produktdokumentasjon.

NS 3962 angir hvordan kontroll kan ivareta et produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for fagmessig utførelse og ønsket funksjon, samt kontroll av utførelsen og tilhørende produkt- og FDV-dokumentasjon.

Krav i standarden

​​Standarden kan benyttes av bygningseiere, oppdragsgivere og kontrollører innen brannsikkerhet. 

Standarden gir krav til: 

 • Hva en avtale mellom oppdragsgiver og kontrollør skal inneholde
 • Hvilke dokumenter som skal være tilgjengelig før kontrollen utføres
 • Hvordan kontrollen skal gjennomføres
 • Innholdet i kontrollrapporten
 • Hvordan avvik skal følges opp
 • Ansvarsfordeling

​​SN-INSTA/TS 952 Analytisk Brannteknisk prosjektering – Kvalitetssikring i byggeprosessen beskriver prosessen fra planlegging til ferdig bygg og videre vedlikehold på et overordnet nivå, og kan leses som supplement til NS 3962.​

DiBK vurderer å referere til denne standarden i SAK10 da det er behov for denne type kontroll i forskriften. 

Komiteen

NS 3962 er utarbeidet av komiteen SN/K 384 Brannsikkerhet – Kontroll av utførelse med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Betonmast AS
 • Brakon AS
 • Brannfag AS
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon
 • COWI Norge
 • Finans Norge Forsikringsdrift
 • Firesafe AS
 • Haug Brannkompetanse
 • HENT AS
 • HH Fire Eater Norge
 • Hol brann og redning
 • Kiwa Norge
 • Lilleland AS
 • Mal Proff AS
 • Multiconsult Norge AS
 • Oslobygg KF
 • PID Solutions
 • Proveno AS
 • Securo AS
 • Stiftelsen Norsk brannvernforening

Relevante standarder

Se alle produkter