Vanntåkesystemer

NS-EN 14972 er en serie med standarder for faste vanntåkesystemer for brannbeskyttelse bestående av 17 deler som fortløpende blir publisert.

NS-EN 14972-1 Faste brannslokkesystemer - Vanntåkesystemer - Del 1: Dimensjonering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold, spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av alle typer faste landbaserte vanntåkesystemer. NS-EN 14972-1 henviser til de andre delene i serien som utgjør 16 branntest-protokoller.

NS-EN 14972, Faste brannslokkesystemer – Vanntåkesystemer, består av følgende deler (publiserte deler med årstall i parentes):

 • Del 1: Dimensjonering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold (2020)
 • Del 2: Test protocol for shopping areas for automatic nozzle systems
 • Del 3: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer for kontorer, klasserom og hoteller (2021)
 • Del 4: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer for oppholdsrom som ikke er beregnet for lagring (2024)
 • Del 5: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer i parkeringsanlegg
 • Del 6: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer for doble gulv og falske himlinger (2023)
 • Del 7: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer for kommersielle lokaler med lav risiko (2023)
 • Del 8: Prøvingsprotokoll for maskiner i rom større enn 260 m3 for systemer med åpne dyser (2020)
 • Del 9: Prøvingsprotokoll for maskineri i rom ikke større enn 260 m3 for systemer med åpne dyser (2020)
 • Del 10: Prøvingsprotokoll for forbrenningsturbiner i rom større enn 260 m³ for systemer med åpne dyser (2022)
 • Del 11: Prøvingsprotokoll for systemer med åpne dyser for kabeltunneler (2023)
 • Del 12: Prøvingsprotokoll for kommersielle frityrgryter for systemer med åpne dyser
 • Del 13: Test protocol for wet benches and other similar processing equipment for open nozzlesystems
 • Del 14: Prøvingsprotokoll for forbrenningsturbiner i rom større enn 260 m³ for systemer med åpne dyser (2021)
 • Del 15: Prøvingsprotokoll for forbrenningsturbiner i rom ikke større enn 260 m³ for systemer med åpne dyser (2021)
 • Del 16: Prøvingsprotokoll for industrielle frityrkokersystemer for systemer med åpne dyser (2019)
 • Del 17: Prøvingsprotokoll for automatiske dysesystemer for boligformål

Denne listen omfatter standarder som er under utarbeidelse, og andre standarder kan bli lagt til.

Faste vanntåkesystemer for brannbeskyttelse

Faste vanntåkesystemer for brannbeskyttelse av industribygg, næringsbygg og boligbygg omfatter vanntåkedyser som er montert i rørnett og tilkoblet via kontrollventiler til en dedikert vannforsyning. Bestemte arealer i bygninger kan beskyttes med vanntåke der det finnes relevante branntestprotokoller.

Vanntåkesystemer leverer en tåke av små dråper som kontrollerer, undertrykker eller slokker brann ved å:

 • Absorbere varme fra brannen og omgivelsene
 • Slokke flammer ved å fortrenge oksygen gjennom fordamping
 • Blokkere litt av strålevarmen til tilgrensende brennbare materialer
 • Fukte og kjøle overflaten på det brennbare materialet

Branner som omfatter brannfarlige væsker (klasse B-branner), kan slokkes med vanntåke. Branner som omfatter vanlige brennbare materialer (klasse A-branner), kan kontrolleres og undertrykkes ved hjelp av vanntåke og kan også slokke brann. Vanntåke kan også forhindre overtenning.

Med det høye dråpearealet som produseres, kan vanntåke absorbere forholdsvis store mengder varme og dermed sikre effektiv kjøling.

Relevante standarder

Se alle produkter