Passiv brannbeskyttelse i bygninger – NS 3911

De passive brannbeskyttelsestiltakene som dekkes av NS 3911 er isolering, overflatebehandling og tetting av fuger og utsparinger. For å sikre at utførelse av passiv brannbeskyttelse blir tatt på alvor, er det viktig å referere til NS 3911 i prosjektbeskrivelser.

NS 3911 bidrar til å sikre at det kun benyttes produkter og løsninger som oppfyller forutsatte funksjonskrav eller spesifikke ytelseskrav, og at den som utfører passiv brannbeskyttelse har all relevant teknisk informasjon og krav til riktig kvalitet av utførelsen.

Dokumentasjon av brannmotstand

Standarden setter krav til dokumentasjon av brannmotstand for bygningsdeler eller konstruksjoner med den aktuelle brannbeskyttelsen. Det skilles tydelig mellom dimensjoneringsansvar og utførelsesansvar, og krav til utførende foretak og utførende personell om relevant fagkompetanse og opplæring.

Det overliggende kravet i standarden er at det skal dokumenteres at produkter og løsninger som velges, tilfredsstiller krav til klassifisering av bygningsdel eller konstruksjon som angitt i standardene NS-EN 13501-1 eller NS-EN 13501-2.

Bakgrunn for standarden

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 353 og etter initiativ fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. De så et behov for å rette fokus mot bruken av brannhemmende overflatebehandling og branntetting av fuger og utsparinger i bygninger, og medvirke til at fagområdet ble underlagt standardiserte krav til utførelse, dokumentasjon og fagkompetanse.

Relevante standarder

Se alle produkter