Automatiske sprinklersystemer

Et automatisk sprinklersystem er dimensjonert til å oppdage en brann og slokke den med vann på et tidlig tidspunkt eller holde brannen under kontroll, slik at slokkingen kan fullføres med andre midler. Standarder for automatiske sprinklersystemer gir krav og anbefalinger for blant annet riktig utforming og installasjon.

Sprinkleranlegg i tak
Foto: iStock

NS-EN 12845 Automatiske sprinklersystemer spesifiserer krav og gir anbefalinger for dimensjonering, installasjon og vedlikehold av faste sprinklersystemer i bygninger og industrianlegg, og angir spesielle krav for sprinklersystemer som inngår i tiltak for beskyttelse av personers liv.

NS-EN 16925 Automatiske boligsprinklersystemer spesifiserer krav og gir anbefalinger for utforming, installasjon, vannforsyning og tilbakestrømningsbeskyttelse, idriftsettelse, vedlikehold og prøving av faste boligsprinklersystemer i bygninger til boligformål.

NS-EN 12845 Automatiske sprinklersystemer

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold retter seg mot rådgivere, produsenter, importører, installatører, inspektører og personer med ansvar for innkjøp, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiske sprinkleranlegg.

Standarden omfatter inndeling i fareklasser, bestemmelser om vannforsyning, komponenter som skal brukes, installasjon og prøving av systemet, vedlikehold og utvidelse av eksisterende systemer, og den identifiserer konstruksjonsdetaljer for bygninger som er minstekrav for å sikre at sprinklersystemer som er i samsvar med denne europeiske standarden virker tilfredsstillende.

Denne europeiske standarden omfatter ikke vannforsyning til andre systemer enn sprinklersystemer. Kravene i standarden kan brukes som rettledning for andre faste brannslokkesystemer, forutsatt at det er tatt hensyn til alle spesielle krav for forsyning til annet brannslokkeutstyr.

NS-EN 12845 er bare beregnet på faste sprinklersystemer i bygninger og andre lokaler på land. De generelle prinsippene kan godt gjelde også for annen bruk (f.eks. maritim bruk). Ved slik annen bruk bør det tas ytterligere hensyn.

NS-EN 16925 Automatiske boligsprinklersystemer

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold bygger på den tidligere felles nordiske standarden INSTA 900-1 for boligsprinkler som nå er tilbaketrukket.

NS-EN 16925:2018+NA:2019 er utgitt med norsk nasjonalt tillegg. Dette nasjonale tillegget fastsetter de bestemmelsene som skal benyttes ved bruk av NS-EN 16925:2018 for prosjektering, installasjon og vedlikehold av boligsprinkleranlegg i Norge. Tillegget skal være i overensstemmelse med TEK17. Bakgrunnen for det nasjonale tillegget er at den europeiske komiteen som har jobbet med standarden, har hatt utfordringer med å komme til enighet. For i hele tatt å få utgitt standarden ble resultatet at noen land legger til et nasjonalt tillegg, deriblant Norge.

Standarden er beregnet på personer med ansvar for innkjøp, prosjektering, installasjon, prøving, kontroll, godkjenning, drift og vedlikehold av automatiske boligsprinklersystemer for å sikre at slikt utstyr fungerer som tiltenkt under hele anleggets levetid.

Automatiske sprinklersystemer

Se alle produkter

Automatiske boligsprinklersystemer

Se alle produkter