Vedlikehold av håndslokkere

NS 3910 beskriver hvordan vedlikehold av håndslokkere skal utføres, og er uunnværlig for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere.

Brannslukningsapparat
Foto: Pixabay

Standarden fastsetter krav til vedlikehold av håndslokkere, vedlikeholdsintervaller og kompetanse hos personer og virksomheter som skal utføre vedlikeholdet.

Regelmessig vedlikehold

En håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret.

Revidert med bakgrunn i erfaring fra bruk

Standarden ble revidert i februar 2020 med bakgrunn i erfaringer fra bruk, og erstatter da 2015-versjonen. Det ble foretatt både tekniske og redaksjonelle endringer.

De viktigste endringene fra forrige versjon:

  • Krav til kompetent person er skjerpet
  • Krav til kompetent virksomhet er skjerpet
  • Språkbruken er tilpasset gjeldende regelverk
  • Miljøhensyn er skjerpet
  • Enkelte tabeller er oppdatert
  • Intervall på ettersyn er endret
  • Fargekoder på plomberinger er normative
  • Krav til vedlikeholdsetiketter og halsring er oppdatert og normative
  • Vedlikeholdsrapport er oppdatert og informativ

NS 3910:2020 er utarbeidet av SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra forsikring, frivillige organisasjoner (NGO), industri og næringsliv.

Relevante standarder

Se alle produkter