Arbeidstakere i ulike situasjoner
Foto: Nicolas Tourrenc, Per-Martin Grambo/ Veidekke, Pixabay

Arbeidsmiljø og HMS

Her finner du informasjon om standarder for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

ISO 45001 og 45003

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø.  Standarden erstattet britiske OHSAS 18001, som har vært mye brukt i Norge.

ISO 45003 gir veiledning om håndtering av psykososiale risikoer og fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Standarden er basert på ISO 45001.

Les mer om ISO 45001
Les mer om ISO 45003

Tilkomstteknikk og fallsikring

Arbeid i høyden er en del av mange arbeidstakeres hverdag innenfor flere bransjer og virksomheter. 

Standardserien NS 9600 skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser gjennom et system for opplæring og sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med taumetoder.

NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden.

Les mer NS 9600 for tilkomstteknikk
Les mer om NS 9610 for fallsikring

Maskinsikkerhet

For å unngå at maskiner påfører mennesker skade eller død har vi utarbeidet en rekke standarder som skal veilede konstruktører, importører og myndighetene om funksjonskrav og hvordan disse kan oppfylles.  

Les mer om standarder for maskinsikkerhet

Kontaktpersoner

Personlig verneutstyr, Ledelsessystem for arbeidsmiljø
info@standard.no

Iiris Turunen-Rindel
Akustikk og støy
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001,26.04.2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-26Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NOK 2 795,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Veiledning til NS-ISO 45001:2018 — Ledelsessystemer for arbeidsmiljø — Krav og veiledning om bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø — Psykososialt arbeidsmiljø — Retningslinjer for styring av psykososiale risikoer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-06-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 814,00 (eks. mva)

Arbeidsmiljø

SpråkNorskUtgave: 5 (2021-12-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse