Førstehjelp i arbeidslivet – Norsk Spesifikasjon

Bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet vil bidra til å redde flere liv årlig og redusere antall og omfang av skader. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå. Dokumentene kan lastes ned gratis på denne siden.

Mann går med førstehjelpskoffert i hånden
Foto: iStock

Standardisering av førstehjelp i arbeidslivet er en del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen.

Veiledningene vil være nyttige for arbeidsgivere, arbeidstagere og leverandører av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Veiledninger for fem områder

Det er utarbeidet bransjespesifikke veiledninger for følgende områder:

Grunnlagsdokumentet

Et grunnlagsdokument, NSPEK 10501, kan brukes for seg eller sammen med en bransjespesifikk veiledning. Grunnlagsdokumentet kan lastes ned gratis nederst på denne siden.

Dokumentet beskriver grunnleggende teknikker og metoder for førstehjelp og krav til et generelt kompetansenivå i arbeidslivet i Norge. Utvalget av metodene og teknikkene er ment å gi norske arbeidsgivere støtte i å gi ansatte relevant opplæring i førstehjelp. Grunnlagsdokumentet er utviklet av en komité med medlemmer fra industri og næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

Last ned førstehjelpveiledningene

Bruk av dataverktøy i møter

Hva er NSPEK?

NSPEK er en forkortelse for Norsk Spesifikasjon og er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard.

Les mer om NSPEK

Kontaktperson