Fallsikring

NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden.

En mann står i høyden med sikringsutstyr
Foto: iStock

For eksempel bør det velges operativ leder, det skal foretas kartlegging av farer, risikovurdering og valg av riktig type utstyr.

Det beskrives ulike typer fallsikringssystemer som adgangsbegrensende systemer, posisjoneringssystemer, falloppfangende systemer og redningssystemer. Ved redning kan ulike typer redningsprinsipper benyttes og det må foreligge en plan som blant annet sikrer rask respons, kompetanse og minst mulig risiko.

Opplæring av fallsikring er en svært viktig del av NS 9610 og er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. Det listes opp teoretiske emner som deltaker skal opplæres i, og en plan for praktisk opplæring med læringsemner. Tidsbruk, roller og mange andre aspekter for gjennomføring av kurs er beskrevet.

Les også om NS 9600 Tilkomstteknikk

NS 9610

Se alle produkter